Aktualności

Wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki OPUS 12, SONATA 12, PRELUDIUM 12 i POLONEZ 3


Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z wynika­mi konkursów Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki OPUS 12, SONATA 12, PRELUDIUM 12 i POLONEZ 3.

Zobacz wyni­ki…

 

  • Opublikowano: 16 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP