Aktualności

Wyniki konkursu JM Rektora o nagrodę specjalną dla młodego nauczyciela akademickiego za pracę oryginalną opublikowaną w 2022


Z ogromną przyjemnością informujemy, że Laureatkami tegorocznej edycji konkursu nagrody specjalnej Rektora dla młodego nauczyciela akademickiego za wybitne osiągnięcie w postaci publikacji oryginalnej opublikowanej w 2022 roku zostały:

 

mgr Marharyta Sobczak za publikację:

Does Vitamin D Work Synergistically with Anti-Asthmatic Drugs in Airway Remodeling?
Marharyta Sobczak and Rafał Pawliczak
Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 12798. https://doi.org/10.3390/ijms232112798
Punkty MEiN – 140, IF – 6,208

Magister Marharyta Sobczak jest asystentem w Zakładzie Immunopatologii oraz doktorantką studiów doktoranckich, prowadzonych w ramach projektu „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych”. W trakcie doktoratu prowadziła badania nad wpływem witaminy D na przebudowę oskrzeli w porównaniu z lekami stosowanymi w terapii astmy oskrzelowej. Ponadto, w obliczu pandemii COVID-19, zajęła się zagadnieniami epidemiologicznymi związanymi z dynamiką zachorowalności na COVID-19 oraz efektywnością i bezpieczeństwem szczepionek na COVID-19.

 

 

 

dr n. med. Joanna Kapusta za publikację:

Long Term Effectiveness of ESWT in Plantar Fasciitis in Amateur Runners.
Joanna Kapusta and Marcin Domżalski
Clin. Med. 2022, 11, 6926. https://doi.org/10.3390/jcm11236926
Punkty MEiN – 140, IF – 4,964

Doktor n. med. Joanna Kapusta ukończyła studia na kierunku fizjoterapia jako jeden z najlepszych studentów z najwyższą średnią, uzyskując tytuł magistra i dyplom z wyróżnieniem. W 2012 r. otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w nauce. Tytuł doktora nauk medycznych otrzymała z wyróżnieniem w 2019 roku.

Obecnie adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych, Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i starszy asystent w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM-CSW w Łodzi.

W latach 2015-2017, współpracując z pionierami w dziedzinie kardiologii i rehabilitacji kardiologicznej, była członkiem zespołu realizującego ogólnopolski projekt TELEREH-HF dla chorych z niewydolnością serca, gdzie uczestniczyła w opracowywaniu najnowszych standardów postępowania opartych na telemonitoringu. Współautorka książki wydanej w 2020 r. pt. Telekardiologia w niewydolności serca.

Od 2016 r. członek Komitetu Organizacyjnego corocznej konferencji, pt.: „Forum Internistów”. Ponadto, członek międzynarodowych towarzystw: ACCA, EACVI, EAPCI i HFA.

Czynnie uczestniczy w życiu środowiska uczelnianego jako członek Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek Rady Dydaktycznej kierunku Fizjoterapia, a także Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Jest autorką i współautorką wielu prac naukowych i rozdziałów w publikacjach, a także doniesień naukowych i wystąpień na konferencjach, kongresach i sympozjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!

  • Opublikowano: 9 marca 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP