Aktualności

X edycja UMED Tańczy


Drodzy stu­den­ci!

“Ruch może zastąpić wszys­tkie lekarst­wa, ale żadne lekarst­wo nie jest w stanie zastąpić ruchu ” Samuel Auguste Tis­sot Biorąc sobie do ser­ca słowa tego szwa­j­carskiego lekarza, jak co roku sta­je­my na głowie, aby dbać o Wasze zdrowie.

Jest to już X, jubileuszowa edy­c­ja UMED Tańczy, czyli pro­jek­tu stu­den­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi i Fun­dacji dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, mającego na celu zwiek­sze­nie dostęp­noś­ci kursów tań­ca dla naszych stu­den­tów.

Zaprasza­my do śledzenia nas na Face­booku i odnalezienia czegoś dla siebie! Cią­gle się rozwi­jamy i pow­ięk­sza­my ofer­tę! Capoeira, jazz, sal­sa, pole dance, tram­poliny, taniec hula, zum­ba, dance­hall, pow­er­fit, taniec towarzys­ki to tylko niek­tóre z zajęc jakie Wam pro­ponu­je­my.

Zapisy już 16 październi­ka od godz 16:00 przez nasza stronę www.umedtanczy.pl

Serdecznie zaprasza­my!

plakat

  • Opublikowano: 17 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP