Aktualności

X Sympozjum Naukowe DZIECKO ŁÓDZKIE


W dniu 10 grud­nia (czwartek) odbędzie się IX Sym­pozjum Naukowe DZIECKO ŁÓDZKIE – Prob­le­my zdrowotne dzieci i młodzieży. Stan opie­ki pedi­atrycznej w region­ie łódzkim. Orga­ni­za­tora­mi wydarzenia są Urząd Mias­ta Łodzi, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, Fun­dac­ja „Idziemy Razem” oraz Odd­zi­ał Łódz­ki Pol­skiego Towarzyst­wa Pedi­atrycznego.

Dodatkowe infor­ma­c­je:

Udzi­ał przed­staw­iciele UMED:
prof. Paweł Górs­ki – Rek­tor

Miejsce i godz­i­na:
Duża Sala Obrad UMŁ, ul. Piotrkows­ka 104, godz. 9.30

Kon­takt:
Biuro Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi,
email: press@umed.lodz.pl
tel. 42 272 58 05

  • Opublikowano: 8 grudnia 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP