Aktualności

XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL CHGiSZ


Klini­ka Oto­laryn­gologii, Onkologii Laryn­go­log­icznej, Audi­ologii i Foni­a­trii II Kat­edry Oto­laryn­gologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi ma zaszczyt zaprosić Państ­wa na XIII Kon­fer­encję Naukowo-Szkole­niową Sekcji Audi­o­log­icznej i Foni­a­trycznej PTORL CHGiSZ, która odbędzie się w Hotelu Andel’s (Łódź, ul. Ogrodowa 17) w dni­ach 22–24.03.2018 roku.

Szczegółowe infor­ma­c­je na tem­at kon­fer­encji zna­j­du­ją się na stron­ie: https://www.audiofono2018.umed.pl

Serdecznie zaprasza­my,

Prof. dr hab. med. Jurek Olszews­ki
Kierown­ik Klini­ki Oto­laryn­gologii, Onkologii Laryn­go­log­icznej, Audi­ologii i Foni­a­trii
II Kat­edry Oto­laryn­gologii UM w Łodzi  wraz z zespołem

  • Opublikowano: 18 stycznia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP