Aktualności

  • Opublikowano: 19 października 2018

XVII Konferencja Polskiego Towarzystwa Badań nad Histaminą…


XVII Konferencja Polskiego Towarzystwa Badań nad Histaminą pt. „Aminy Biogenne i Pokrewne Związki o Wysokiej Aktywności Biologicznej”, 25-27 października 2018 r., Hotel Ambasador Centrum w Łodzi (Al. Piłsudskiego 29)

Konferencje Polskiego Towarzystwa Badań nad Histaminą nt. „Aminy Biogenne i Pokrewne Związki o Wysokiej Aktywności Biologicznej” mają charakter cykliczny i prowadzone są w języku angielskim.

Co dwa lata spotykają się naukowcy zajmujący się badaniami podstawowymi w medycynie oraz klinicyści reprezentujący różne specjalności, by podzielić się najnowszymi odkryciami dotyczącymi amin biogennych i ich pochodnych w stanach fizjologicznych i w chorobach. Nasze konferencje mają zasięg międzynarodowy, a to za sprawą udziału światowej klasy specjalistów z Europy i spoza niej (Japonia, USA) oraz dostępności w Internecie streszczeń wykładów i doniesień zjazdowych w języku angielskim. W spotkaniach biorą czynny udział młodzi badacze, przed- i po doktoracie. Wśród omawianych tematów istotne miejsce zajmują metabolizm amin, ich funkcje i receptory, które pośredniczą w wywoływanych przez aminy efektach, ligandy receptorów, a także wpływy czynników genetycznych i środowiskowych. Konferencje spełniają bardzo pożyteczną rolę; przybliżają klinicystom nowe dane dotyczące mechanizmów leżących u podłoża choroby, a „teoretyków” (nie-klinicystów) zapoznają z efektami klinicznymi wprowadzonych do terapii związków i/lub zwracają uwagę na potrzebę opracowania celowanych środków terapeutycznych, modyfikujących określone objawy choroby włączającej zaburzenia układu amin lub poliamin biogennych.

Gorąco zachęcam Państwa do udziału w XVII już konferencji,

W.A. Fogel

Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!