Aktualności

XXVI Ogólnopolska edycja Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia


W dniu 27 maja 2018 r. w hotelu Ambasador w Łódź odbyła się XXVI Ogólnopol­s­ka edy­c­ja Olimpiady Pro­mocji Zdrowego Sty­lu Życia.  Najlep­sza liceal­ist­ka otrzy­mała nagrodę główną indeks na jeden z kierunk­ów Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego, który wręczyła Pani Dziekan Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu prof. dr hab. n. med. Mał­gorza­ta Wągrows­ka-Danilewicz.

  • Opublikowano: 30 maja 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP