Aktualności

Zainaugurowano nową kadencję


Rozpoczy­na­jącą się dziś kadencję nowych władz Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, zain­au­gurowało spotkanie rek­to­ra, prof. Radzisława Kord­ka z Prorek­tora­mi i Dziekana­mi, wybrany­mi w tegorocznych wyb­o­rach.

FullSizeRender (1)

FullSizeRender

31 sierp­nia ustępu­ją­cy rek­tor, prof. Paweł Górs­ki, przekazał obow­iąz­ki oraz insyg­nia władzy rek­torskiej, obe­j­mu­jące­mu urząd, prof. Radzisła­wowi Kord­kowi.

 

  • Opublikowano: 1 września 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP