Aktualności

Zapisy na zajęcia WF


Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego na semestr zimowy 2016/2017 rozpocznie się 26 września 2016 i trwać będzie do 14 października 2016 r. Do zalogowania się na wybrane zajęcia student podaje swój login ( np. jan.kowalski@stud.umed.lodz.pl ),  a następnie hasło domenowe ( to samo hasło, które używane jest do poczty i Wirtualnej Uczelni ).

Po zalogowaniu student zgłasza się na wybrane przez siebie zajęcia.

Rejestracją nie są objęci studenci kierunku:

  • I rok Wojskowo Lekarski (gr. 1-5). Studenci przychodzą na zajęcia pływania zgodniez planem: Grupa 1 – pn. 17.00, Grupa 2- pn. 18.30, Grupa 3- pn.14.00, Grupa 4- pn. 08.00, Grupa 5- śr. 12.30
  • I rok Ratownictwa Medycznego:

zajęcia odbywają się na basenie zgodnie z planem podanym przez Dziekanat

  • II Ratownictwa Medycznego: zajęcia odbywają się w czwartki na basenie – zgodnie z planem podanym przez Dziekanat
  • III rok Ratownictwa Medycznegouczęszcza na zajęcia z pływania w poniedziałki – zgodnie z planem podanym przez Dziekanat.
  • I rok Fizjoterapiiuczęszcza na zajęcia z pływania we wtorki o 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00 oraz w środy o 14.00 (obowiązują zapisy na wybrane godziny/dni).

Studenci innych kierunków, którzy zapiszą się na zajęcia zaplanowane dla Fizjoterapii,  Ratownictwa Medycznego, WL (grup 1-5) będą usuwani z tych grup. Zapisy na zajęcia odbywają się drogą elektroniczną – zgodnie z modułami.

Studenci, którzy nie  są objęci obowiązkowym wychowaniem fizycznym nie mogą zapisywać się na zajęcia.

Studenci, którzy zapiszą się na zajęcia nordic walking pierwsze zajęcia informacyjne odbywają w Studium WFiS w terminie – 07.10 godz. 15.30 – grupa zapisana do mgr Kolasińskiej i mgr Młynarczyk  i o godz. 17.00  grupa zapisana do mgr Kulickiej i mgr Kolendo. Zajęcia w terenie odbywać się będą w soboty (przez 7 tygodni).

Informacje o terminach i miejscu będą podawane na stronie Studium.

Link do zapisów: https://wf.umed.lodz.pl/zapisy/

 

  • Opublikowano: 19 września 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP