Aktualności

Zapraszamy do udziału w akcji „Luty miesiącem badań serca płodu”


Badanie ser­ca pło­du jest najważniejszym badaniem w trak­cie życia płodowego. Dzię­ki kar­di­o­log­icznym badan­iom pre­na­tal­nym może­my przewidy­wać stan zdrowia noworod­ka.

W lutym kobi­ety między 18 a 22 tygod­niem ciąży mogą bez skierowa­nia umówić się na badanie ECHO pło­du w Zakładzie Kar­di­ologii Pre­na­tal­nej, które zostanie wyko­nane za dar­mo.

Zapisy: tele­fon­icznie w sekre­taria­cie Zakładu — tel. 42 271 15 56 (godz. 8.00 ‑15.00)

Serdecznie zaprasza­my!

  • Opublikowano: 16 lutego 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP