Aktualności

Zapraszamy na wykład otwarty — prof. Sat Bir Singh Khalsa z Harvard Medical School.


Prof. Sat Bir Singh Khal­sa (USA) Jest on jed­nym z najwybit­niejszych i najbardziej wpły­wowych badaczy jogi na świecie. Jako wykład­ow­ca Har­vard Uni­ver­si­ty i jako naukowiec, wyz­nacza najwyższe stan­dardy badaw­cze.

  • Opublikowano: 10 maja 2019
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP