Aktualności

Zaproszenia na spotkanie „Łódzki Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi”


Zaproszenie

W imieniu Realizatora projektu „Łódzki Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi” nr POWR.05.01.00-00-0011/16 – Uniwersytetu Medycznego w Łodzi mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie dotyczące wdrażania oraz korzyści płynących z realizacji i wdrażania Ogólnopolskiego programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców regionu łódzkiego i ościennych województw.

Wydarzenie odbędzie się w środę 21 marca 2018 r. w godzinach 9:45-13:15 w Centrum Kliniczno‑Dydaktycznym (CDUM) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 (sala 1.27).

Celem głównym projektu „Łódzki Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi” jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu profilaktyki i wczesnej diagnostyki nowotworów głowy i szyi oraz wsparcia emocjonalnego dla pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową. Projekt realizowany będzie na terenie 4 województw tj. łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego. Dzięki współpracy z personelem Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) osoby o zwiększonym ryzyku rozwoju nowotworów głowy i szyi będą kierowane na szybką dalszą diagnostykę pod opieką lekarzy z ośrodka specjalistycznego (Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi). W ramach projektu wsparciem objętych zostanie:

  • 6 600 pacjentów, w tym 6 000 pacjentów włączonych w ramach działań profilaktycznych przez lekarzy POZ oraz 600 dodatkowo zrekrutowanych przez ośrodek badań specjalistycznych,
  • 70 placówek podstawowej opieki zdrowotnej, z którymi zostały podpisane umowy o współpracy,
  • 210 osób zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, które wezmą udział w szkoleniach organizowanych w ramach projektu.

Potwierdzenie obecności (do dnia 19.03.2018) oraz wszelkie pytania proszę kierować telefonicznie pod nr tel. 42 272 53 85; 42 678 57 85 lub na adres mailowy: profilaktyka@umed.lodz.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Agenda spotkania Interesariuszy projektu  „Łódzki Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi”

09:45-10:00 Rejestracja uczestników

10:00-10:15 Powitanie Gości: prof. Wioletta Pietruszewska – kierownik projektu „Łódzki Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi”

10.15-10.45 Prezentacja założeń projektu oraz przedstawienie ścieżek rekrutacji pacjentów, możliwości uczestnictwa w projekcie i prowadzenia działań promocyjnych: prof. Wioletta Pietruszewska z Zespołem Kliniki Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej UM w Łodzi

10:45-11:30 Wykład „Nowotwory Głowy i Szyi – po pierwsze: zapobiegaj! ”

11:30-11:45 Przerwa kawowa

11:45- 13.15 Prezentacja systemu EHR stworzonego w ramach projektu jako platformy edukacji i współpracy – dr inż. Urszula Smyczyńska, lek. med. Konrad Stawiski.

Zespół „Łódzkiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi”

  • Opublikowano: 15 marca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP