Aktualności

Zaproszenie do konkursu na zespoły badawcze – Wirtualny Instytut Badawczy


Szanowni Państwo,

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii w najbliższym czasie  uruchomi konkurs na zespoły badawcze w ramach programu Wirtualny Instytut Badawczy (WIB). WIB to nowatorska w skali kraju formuła prowadzenia badań o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych. Obszarem badań WIB jest biotechnologia medyczna – onkologia. Na wsparcie zespołów realizujących badania przeznaczono kwotę 450 mln zł. Wirtualny Instytut Badawczy zakłada finansowanie pracy wyselekcjonowanych, konkurencyjnych na poziomie międzynarodowym zespołów badawczych, prowadzących działalność naukową o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych, pod kierunkiem lidera o uznanym dorobku naukowym, której celem jest komercjalizacja jej wyników.

Tematyka badawcza możliwa do finansowania ze środków programu obejmuje w szczególności problematykę:

 • onkologii precyzyjnej, w tym nowych terapii immuno-onkologicznych;
 • zapobiegania nawrotom chorób nowotworowych, przez poznanie ich mechanizmów i wypracowanie odpowiednich interwencji;
 • nowych technologii i narzędzi w onkologii: AI, telemedycyna, informatyka, robotyka, materiały;
 • diagnostyki: wytworzenia selektywnych, specyficznych i kosztowo-efektywnych markerów do wczesnej detekcji chorób nowotworowych;
 • wyjaśnienia mechanizmów i procesów kluczowych dla rozwoju nowotworów;
 • innych, istotnych terapeutycznie i społecznie tematów z obszaru biotechnologii medycznej – onkologii.

W ramach programu finansowanie uzyskają zespoły badawcze, które zaplanują zadania badawcze wpisujące się w określoną agendę badawczą. Program dopuszcza możliwość realizacji zadań zlokalizowanych w różnych jednostkach naukowych w Polsce.

Szczegółowe informację o konkursie znajdują się pod adresem: https://www.port.org.pl/pl/wib/o-programie-wib/

W związku z dużym zainteresowaniem naborem w konkursie Wirtualny Instytut Badawczy, ogłaszam nabór wstępnych propozycji wniosków, które mogą być przedmiotem konkursu.
W efekcie zostanie wyłoniony wniosek wiodący w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, który uzyska kompleksowe wsparcie niezbędne do przygotowania finalnego projektu Uniwersytetu Medycznego. Wnioski proszę składać do 13 marca 2020 r. na adres mailowy: aleksandra.gilewicz@umed.lodz.pl.

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • opis zadania badawczego i zarys planu badawczego wraz z uzasadnieniem potencjału zespołu badawczego do powadzenia działalności naukowej na najwyższym światowym poziomie
 • opis dotychczasowych osiągnięcia lidera w zakresie działalności naukowej – nie starszy niż 5 lat
 • opis dotychczasowych osiągnięć członków personelu kluczowego zespołu badawczego w zakresie działalności naukowej, nie starszy niż 5 lat
 • opis dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenie Lidera i członków zespołu badawczego w zakresie ich komercjalizacji, nie starszy niż 5 lat
 • opis potencjału komercjalizacyjnego planowanych efektów działalności naukowej
 • opis znaczenia przewidywanych efektów działalności naukowej dla rozwoju gospodarczego i polityki rozwojowej państwa, w tym wkład w innowacyjność gospodarki

Wnioski zostaną poddane analizie przez 3. recenzentów, którzy ocenią je według kryteriów w skali:

 • dotychczasowe osiągnięcia lidera w zakresie działalności naukowej – max 4 punkty
 • dotychczasowe osiągnięcia członków personelu kluczowego zespołu badawczego w zakresie działalności naukowej – max 4 punkty
 • potencjał zespołu badawczego do powadzenia działalności naukowej na najwyższym światowym poziomie – opis zadania badawczego i zarys planu badawczego – max 12 punktów
 • dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenie Lidera i członków zespołu badawczego w zakresie ich komercjalizacji – max 16 punktów
 • potencjał komercjalizacyjny planowanych efektów działalności naukowej – max 16 punktów
 • znaczenie przewidywanych efektów działalności naukowej dla rozwoju gospodarczego i polityki rozwojowej państwa, w tym wkład w innowacyjność gospodarki – max 4 punkty

Osoby oceniające wnioski będą działały na zasadzie poufności i zgodnie z kryteriami wykluczającymi konflikt interesów.

 • Opublikowano: 26 lutego 2020
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!