Aktualności

Zapraszamy na konferencję „Aktywne życie i zdrowe starzenie się w Łodzi i regionie” – podsumowanie projektu HARC


Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt poinformować, że 29 listopada br., w Auli Zachodniej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbędzie się konferencja pn. „Aktywne życie i zdrowe starzenie się w Łodzi i regionie”.

Serdecznie zapraszamy do udziału spotkaniu, którego celem jest podsumowanie projektu Healthy Ageing Research Centre (HARC) realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi w latach 2013-2016 oraz przedstawienie nowej inicjatywy – Łódzkiego Ośrodka Referencyjnego powołanego do życia w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacji na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, EIP AHA).

Projekt Healthy Ageing Research Centre (HARC), finansowany przez 7. Program Ramowy Komisji Europejskiej (REGPOT), skupiał interdyscyplinarne grupy badawcze Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zajmujące się problematyką zdrowia i chorób osób starszych. Podczas spotkania zostaną omówione osiągnięcia projektu, a także nowe inicjatywy i możliwości współpracy z władzami miasta i regionu oraz partnerami lokalnymi w obszarze problematyki poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych.

Spotkanie adresowane jest do szerokiego grona odbiorców: przedstawicieli władz miasta, regionu, uczelni wyższych, a także firm i instytucji zainteresowanych współpracą oraz wymianą dobrych praktyk w obszarze aktywnego życia i zdrowego starzenia się.

Będzie nam niezwykle miło gościć Państwa w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Dodatkowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie www.harc.umed.pl

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie
Osoba do kontaktu: Kinga Zel, e-mail: kinga.zel@umed.lodz.pl, tel. 42 272 53 81

Aktywne życie i zdrowe starzenie się w Łodzi i regionie
Miejsce: Aula Zachodnia, Centrum Kliniczno-Dydaktyczne, ul. Pomorska 251 (wejście od ul. Czechosłowackiej)
11.30 – 12.00 – Konferencja prasowa
12.00 – 13.00 – Lunch / Networking / Rejestracja

Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem – środowisko akademickie na rzecz zdrowego i aktywnego starzenia się. Podsumowanie projektu Healthy Ageing Research Centre (HARC)
13.00 – 14.45

13.00 – 13.10 – Otwarcie spotkania – prof. Radzisław Kordek, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego (TBC)
13.10 – 13.30 – Rozwijając ideę Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem –  Prof. Marek L. Kowalski, Koordynator Projektu HARC REGPOT
13.30 – 13.45 – Współpraca i partnerstwa strategiczne – Prof. Lucyna A. Woźniak, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UM w Łodzi
13.45 – 14.00 – EIT Health InnoStars – prezentacja projektu – Balazs Furjes, EIT Health InnoStars Director
14.00 – 14.30 – Synergies of EU funds. Seal of excellence – Dr Grzegorz Ambroziewicz
14.30 – 14.45 – HARC, the First Excellence Centre of Knowledge Production to Support Active and Healthy Ageing in Eastern Europe – prof. Joao Malva, University of Coimbra
14.45 – 15.00 – Przerwa kawowa / Networking

Łódź i region – skuteczna współpraca na rzecz zdrowego i aktywnego starzenia
Prezentacje partnerów regionalnych oraz inicjatyw z obszaru „healthy ageing”

Moderator: Mikołaj Gurdała – EIT Health Innostars, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
15.00-17.00

15.00 – 15.15 – Europejskie Partnerstwa Innowacji na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się – Łódzki Ośrodek Referencyjny – prezentacja projektu – Elżbieta Ceglarska, project manager, doradca Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UM w Łodzi

15.15 – 16.00 – Łódzki Ośrodek Referencyjny – prezentacja partnerów (TBC)
– Urząd Marszałkowski
– Urząd Miasta Łodzi
– Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
– Ericsson / Ericpol
– Klaster Żyjmy Zdrowiej

16.00– 16.30 – Łódź Akademicka – dobre praktyki w obszarze zdrowego starzenia (TBC)
– Politechnika Łódzka – Elektronika Medyczna w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji
– Uniwersytet Łódzki – Uniwersytecki Dom Seniora
– Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

16.30 – 17.00 – Możliwości finansowania dla inicjatyw akademickich na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się w regionie łódzkim – dyskusja

  • Opublikowano: 21 listopada 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP