Aktualności

Zaproszenie na spotkanie Studenckiego Koła Naukowego


Stu­denck­ie Koło Naukowe przy Klin­ice Chirurgii i Onkologii dziecięcej serdecznie zaprasza na pier­wsze w tym roku aka­demickim spotkanie, które odbędzie się w dn. 27.10.2016 o godz 17:00 w Auli Szpi­ta­la im. Marii Konop­nick­iej przy ul.Spornej.

Serdecznie zaprasza­my!

Stu­dent VI roku kier. lekarskiego
Prze­wod­niczą­ca SKN Chirurgii i Onkologii Dziecięcej.

  • Opublikowano: 21 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP