Aktualności

Zaproszenie na uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu


Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi ma zaszczyt zaprosić na uroczyste wręcze­nie dyplomów absol­wen­tom Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu oraz nadanie sym­boli zawodowych absol­wen­tom kierunku Pielęg­niarst­wo i Położnict­wo

1 grud­nia 2017 r. o godz. 12:00

Cen­trum Dydak­ty­czne Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
Aula 1000
Łódź, ul. Pomors­ka 251

 

  • Opublikowano: 16 listopada 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP