Aktualności

Zasady obsługi studentów i interesantów w czasie epidemii


Szanowni Państwo,

w związku z powszechnie obowiązującymi i wprowadzanymi restrykcjami związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, a także aktualnym znaczącym wzrostem potwierdzonych przypadków infekcji Covid-19 pragniemy przypomnieć wszystkim Państwu najważniejsze zasady dotyczące bieżącego funkcjonowania Uczelni i zwrócić szczególną uwagę wszystkich członków społeczności Uniwersytetu na następujące:

  • Obsługa studentów i interesantów realizowana jest w trybie zdalnym, za pośrednictwem dostępnych narzędzi komunikacji na odległość i tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach odbywa się w siedzibie Uniwersytetu.
  • Warunkiem ewentualnego spotkania bezpośredniego jest kontakt telefoniczny lub e-mailowy interesanta z pracownikiem danej jednostki, celem ustalenia terminu wizyty. (https://umed.pl/uczelnia/struktura/pracownicy/)
  • Podobne zasady dotyczą obiegu korespondencji, której nie przewidziano w elektronicznym obiegu dokumentów. Członkowie społeczności Uniwersytetu oraz pozostali interesanci obsługiwani są indywidualnie, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub e-mailowym. (Przypominamy, że w każdej z lokalizacji umieszczone są specjalne podajniki, regały, na których bezpiecznie możecie Państwo zostawiać korespondencję adresowaną do poszczególnej jednostki czy pracownika).
  • Obsługa członków społeczności Uniwersytetu oraz interesantów odbywa się wyłącznie w wyznaczonych strefach obsługi w ramach biura lub budynku, z zachowaniem reżimu sanitarnego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku zasłaniania nosa i ust poprzez używanie maseczek.
  • Członkowie społeczności Uniwersytetu oraz pozostali interesanci przed wejściem do budynku zobowiązani są do zdezynfekowania dłoni przy użyciu dostępnych środków dezynfekujących oraz do zasłaniania ust i nosa.

Przypominamy, że wszyscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania aktualnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, wytycznych i zaleceń służb sanitarnych, Ministerstwa Zdrowia oraz innych uprawnionych podmiotów.

  • Opublikowano: 9 października 2020
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!