Aktualności

Zdrowy mŁodziak — porozmawiajmy o żywieniu dzieci


Jesteś stu­den­tem Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi i chcesz dowiedzieć się więcej na tem­at praw­idłowego żywienia kobi­et w ciąży i dzieci do lat trzech? Marzy Ci się kari­era diete­ty­ka lub pedi­atry? A może po pros­tu jako przyszły rodz­ic chcesz uzyskać odpowiedzi na swo­je pyta­nia lub dowiedzieć się, jak odpowiadać na pyta­nia rodziny i zna­jomych?

Już 26 październi­ka o godz. 17:00 zaprasza­my na spotkanie pt. “Zdrowy mŁodzi­ak — poroz­maw­ia­jmy o żywie­niu dzieci”, które poprowadzi dr n. med. Elż­bi­eta Trafal­s­ka z Zakładu Żywienia i Epi­demi­ologii Kat­edry Higieny i Epi­demi­ologii. Tem­atem spotka­nia będzie praw­idłowe żywie­nie dzieci w okre­sie poniemowlę­cym.

Zaprasza­my do udzi­ału w wydarze­niu (https://www.facebook.com/events/152185208465465/). Spotkanie odbędzie się w sali śni­adan­iowej w Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznym przy ul. Pomorskiej 251. Wśród uczest­ników, którzy zare­jestru­ją się przez for­mu­la­rz dostęp­ny na wydarze­niu rozlo­su­je­my książ­ki wydawnict­wa PZWL. Zaprasza­my!

Odd­zi­ał Łódź Między­nar­o­dowego Sto­warzyszenia Stu­den­tów Medy­cyny IFM­SA-Poland

plakat-wyklad-zdrowy-mlodziak

  • Opublikowano: 20 października 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP