Aktualności

Zgłoś się do programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki


Kobiety w nauce odnoszą sukcesy, a ich badania od lat rewolucjonizują świat. Aby podnieść wciąż jeszcze niską świadomość społeczną ich dokonań, od 16 lat realizowany jest program L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki. Na stronie www.lorealdlakobietinauki.pl przyjmowane są zgłoszenia do 16. edycji programu. Przesyłając aplikację, polskie badaczki mają możliwość otrzymania stypendium oraz szansę na rozpromowanie swojej działalności naukowej. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 24 czerwca 2016 r.

O stypendium mogą ubiegać się kobiety prowadzące badania z zakresu szeroko pojętych nauk
o życiu, m.in. medycyny, biologii, chemii, fizyki, biotechnologii, matematyki czy informatyki. W tym roku po raz pierwszy, poza doktorantkami i habilitantkami, możliwość o ubieganie się o stypendium mają także studentki na etapie przygotowywania pracy magisterskiej. Stypendia są przyznawane w trzech kategoriach: 3 stypendia habilitacyjne po 35 000 zł, 2 stypendia doktoranckie po 30 000 zł i 1 magisterskie w wysokości 20 000 zł. Celem programu jest promowanie osiągnięć kobiet naukowców, a dzięki temu zachęcenie ich do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki.

Program L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki organizowany jest w Polsce od 2000 roku. Od 2001 roku partnerem Programu jest Polski Komitet ds. UNESCO a od 2013 roku także Ministersto Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W trakcie 15 dotychczasowych edycji, wyróżnionych zostało już 75 kobiet-naukowców. Nagrodę w programie przyznaje Jury składające się z 16 wybitnych osobistości naukowych, reprezentujących różne dyscypliny naukowe i ośrodki badawcze z całej Polski, pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej.

https://www.youtube.com/watch?v=Da5KxKz6OBg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cdZl3i-LkPs&feature=youtu.be

  • Opublikowano: 23 maja 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP