Aktualności

Zgłoszenia do 3 Minute Thesis Poland


Najwięk­sza poraż­ka to nie spróbować!
Konkurs na krótką prezen­tację dok­toratu wydłuża zgłoszenia do 3 listopa­da!

Dla kogo jest konkurs?
– dla stu­den­tów studiów dok­toranc­kich na UMed, PŁ i UŁ
– dla odważnych
– dla wygadanych
– dla pasjonatów
– dla chci­wych zło­ta i skar­bów czyli 2 tys zł nagrody głównej

Ale mój tem­at niko­go nie zain­tere­su­je…
Sprawdź jak intere­su­ją­ca może być opowieść o:

Pamię­taj, wyk­sz­tał­ci­uchy cier­pią na przek­leńst­wo wiedzy – to co dla Ciebie oczy­wiste dla kogoś może być fas­cynu­ją­cym odkryciem!

Jestem za stary by się wygłu­pi­ać!
Zobacz jak bard­zo siwe włosy nie przeszkadza­ją w żar­tach i por­wa­niu pub­licznoś­ci mówiąc o speł­ni­a­n­iu marzeń, szczęś­ciu i muzyce: https://youtu.be/QvN5EqK4hEE

Nie umiem przy­go­tować jed­nego staty­cznego sla­j­du.
Sprawdź jak dobrze może zadzi­ałać… biały sla­jd: https://youtu.be/epT-OpWDImE

Dla szuka­ją­cych wskazówek co robić a czego nie robić na krótkiej prezen­tacji mamy szy­bkie porady oraz szkole­nie 5–6 listopa­da!

Rób­cie to:
https://youtu.be/U9czKztZK1I

Nie RÓB­cie róBCie TeeeeeeeGo:
https://youtu.be/nr9yRkqYNOs

2016-3mt-plakaty-nowy-termin

  • Opublikowano: 28 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP