Aktualności

Zmarł płk w st. spocz. prof. zw. dr hab. n. med. Krystian Żołyński


W dniu 5 stycznia 2018 roku odszedł od nas człowiek wielkiego serca, wieloletni pracownik Wojskowej Akademii Medycznej płk w st. spocz. prof. zw. dr hab. n. med. Krystian Żołyński – kierownik Kliniki Ortopedii z Oddziałem Rehabilitacji Pourazowej oraz kierownik Katedry Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji Pourazowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Płk w st. spocz. prof. zw. dr hab. n. med. Krystian Żołyński urodził się 24 czerwca 1946 roku w Runowie. W 1971 r. ukończył z wyróżnieniem Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W 1972 r. podjął pracę na stanowisku asystenta Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii w Szpitalu Klinicznym WAM w Łodzi przechodząc wszystkie szczeble kariery zawodowej do kierownika Kliniki i Komendanta Instytutu Chirurgii. W 2002 r. objął stanowisko kierownika Kliniki Ortopedii z Oddziałem Rehabilitacji Pourazowej i kierownika I Katedry Ortopedii i Traumatologii Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2008 r. po reorganizacji Katedry został kierownikiem Katedry Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji Pourazowej i Kliniki Ortopedii Wydziału Fizjoterapii. W 1974 r. uzyskał I stopień specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu, w 1977 r. II stopień. Ponadto posiadał specjalizację z organizacji ochrony zdrowia wojsk (1997 r.) i medycyny sportowej (1999 r.) i rehabilitacji medycznej (2002 r.). W 1977 r. doktoryzował się, a habilitował w 1983 r. W 1990 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk medycznych, a w 1994 r. stanowisko profesora zwyczajnego WAM. Badania koncentrował na immunopatologii zapaleń kości, immunoterapii, leczeniu operacyjnym oraz rekonstrukcji pozapalnych ubytków kości, alloplastyce stawów biodrowych i kolanowych, obrażeniach narządu ruchu występujące w warunkach służby wojskowej, nowotworach w obrębie układu narządu ruchu. Siedmiokrotnie nagradzany nagrodami naukowymi Rektora WAM za prace naukowe. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem im. Adama Grucy przyznanym przez Zarząd PTOiTr.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 11.01.2018 (czwartek) o godz. 12:00 na Cmentarzu Nowym w Jeleniej Górze.

  • Opublikowano: 10 stycznia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP