Aktualności

Zmarł prof. dr hab. n. med. Julian Liniecki


Z przykrością zawiadamiamy, że 25 listopada 2017 roku zmarł prof. dr hab. n. med. Julian Liniecki.

Profesor Liniecki urodził się 13 marca 1930 roku w Łodzi w rodzinie lekarskiej. Po ukończeniu szkoły średniej, podjął studia medyczne w Uniwersytecie Łódzkim, uwieńczone w 1953 roku dyplomem z wyróżnieniem. W 1959 roku otrzymał stopień naukowy doktora nauk medycznych, a w 1967 doktora habilitowanego. Tytuł i stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1974 roku,  zaś tytuł i stanowisko profesora zwyczajnego w 1988 roku.

W latach 1953-1973 pracował w Instytucie Medycyny Pracy  w Łodzi, gdzie zajmował stanowiska: adiunkta, kierownika Zakładu Ochrony Radiologicznej, wicedyrektora Instytutu.

W 1973 roku prof. Julian Liniecki podjął pracę w łódzkiej Akademii Medycznej. Początkowo był kierownikiem Zakładu Patologii Ogólnej (1973-1974), a od 1974 roku aż do przejścia na emeryturę (w 2000 roku) kierował Zakładem Medycyny Nuklearnej. W latach 1992- 2000 był równocześnie dyrektorem Instytutu Radiologii.

Prof. Julian Liniecki był dwukrotnie prodziekanem Wydziału Lekarskiego i przez 3 kadencje prorektorem Akademii Medycznej w Łodzi (ds. rozwoju uczelni – w latach 1981-1982 oraz ds. nauki i współpracy z zagranicą – w latach 1990-1996).

W latach 1964-66 i 1978-1986 był jednym z ekspertów Komitetu Naukowego ONZ  ds. Badania Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR). Przez wiele lat był też ekspertem IAEA (Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, w latach 1978-1994 był członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej. Laureat licznych nagród Rektora Akademii Medycznej i Ministra Zdrowia. Posiadał wiele odznaczeń państwowych i resortowych, w tym Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 29 listopada (środa) o godzinie 11.45 na cmentarzu rzymskokatolickim na Dołach, ulica Smutna 6.

  • Opublikowano: 28 listopada 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP