Aktualności

Zmarł prof. dr n. med. Janusz Zasłonka


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 stycznia,  odszedł od nas prof. dr n. med. Janusz Zasłonka – absolwent Akademii Medycznej w Łodzi, wieloletni Kierownik I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii, wybitny lekarz, nauczyciel akademicki, oddany kolega, który przez całe swoje życie niósł pomoc innym.

Pamięć o Nim pozostanie z nami na zawsze.

Rektor
prof. Paweł Górski

 

WSPOMNIENIE
PROF. DR HAB. N. MED. JANUSZ ZASŁONKA

W  dniu 29 stycznia 2016 roku odszedł od nas Prof. dr hab. n. med. Janusz Zasłonka, znany kardiochirurg, pedagog, wychowawca adeptów sztuki lekarskiej, człowiek nietuzinkowy.

Ścieżkę rozwoju naukowo-zawodowego rozpoczął po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi w roku 1958. Kolejne szczeble kariery zawodowej zdobywał w latach: 1967 – stopień doktora nauk medycznych; 1981- stopień doktora habilitowanego; 1991- tytuł naukowy profesora nauk medycznych; 1998 – stanowisko profesora zwyczajnego. Specjalizację z torakochirurgii uzyskał z wynikiem celującym w 1968 roku, a z kardiochirurgii w roku 1994.

W kwietniu 1984 roku powołany na stanowisko Kierownika Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej w Łodzi; w latach 2003-2006, z chwilą rozpoczęcia działalności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierował I Katedrą Kardiologii i Kardiochirurgii.

Przez wiele lat pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiochirurgii.

Jego bogaty dorobek naukowy obejmuje 150 prac, w tym ponad 100 oryginalnych. Był promotorem kilkunastu ukończonych przewodów doktorskich, recenzentem ponad 20 prac na stopień doktora nauk medycznych, prac na stopień doktora habilitowanego, kilku przewodów profesorskich oraz recenzentem dorobku naukowego w związku z nadaniem tytułu doctora honoris cousa.
Pod Jego opieką 32 lekarzy uzyskało specjalizację z chirurgii ogólnej lub z kardiochirurgii.
Był współautorem znaczących opracowań książkowych, m.in.: „Chirurgia kliniczna”, „Chirurgia naczyń wieńcowych”, „Tętniaki aorty brzusznej.”

Istotnym osiągnięciem Prof. Janusza Zasłonki było przygotowanie Łódzkiej Skali Ryzyka Operacyjnego Choroby Niedokrwiennej Serca,  będącej fundamentem powstania pierwszej w Polsce Skali Ryzyka Operacyjnego u chorych z chorobą niedokrwienną mięśnia sercowego.

Był aktywnym współorganizatorem 4 zjazdów kardio – torakochirurgicznych.

Pod Jego kierownictwem w Klinice Kardiochirurgii zostały wprowadzone innowacyjne i unikalne w Polsce metody leczenia chirurgicznego w zabiegach na otwartym sercu, wdrożone i realizowane z powodzeniem do dnia dzisiejszego.

Spektakularnym sukcesem Prof. Janusza Zasłonki była inicjatywa i realizacja całkowitej przebudowy bloku operacyjnego, dzięki czemu Klinika zyskała bardzo nowoczesne 3 sale operacyjne. Pozwoliło to na znaczące zwiększenie ilości operacji kardiochirurgicznych, a tym samym niesienie pomocy coraz większej liczbie chorych.

Sukcesy zawodowe i naukowe,  konsekwencja w działaniu, priorytety stawiane przez Prof. Janusza Zasłonkę składały się na rozwój i prestiż Kliniki Kardiochirurgii w Łodzi, będącej wiodącym ośrodkiem kardiochirurgicznym w kraju.

Prof. Janusz Zasłonka jest wielce zasłużony dla  łódzkiej i polskiej kardiochirurgii.

Cześć Jego pamięci !

  • Opublikowano: 29 stycznia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP