Aktualności

Zmarł prof. Leszek Woźniak


Z przykrością zawiadamiamy, że 5 maja 2019 roku zmarł prof. Leszek Woźniak.

Leszek Woźniak urodził się 30 stycznia 1925 roku w Łodzi. Uczył się w Miejskiej Szkole Doświadczalnej oraz w Miejskim Gimnazjum Józefa Piłsudskiego. Po wojnie odbył służbę wojskową i rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademii Medycznej, którą ukończył w 1951 roku. Kształcił się także w Szwajcarii i Holandii.

Swoją pracę zawodową rozpoczął w Katedrze i Zakładzie Anatomii Patologicznej, pod kierunkiem prof. A. Pruszczyńskiego. W 1958 roku uzyskał stopień naukowy kandydata nauk medycznych, a w roku 1964 habilitował się. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1972 roku, zwyczajnego – siedem lat później.

Był twórcą i kierownikiem największej w Polsce Katedry Onkologii, autorem programu przeddyplomowego nauczania onkologii. Zainicjował zorganizowanie w Łodzi opieki paliatywnej i hospicyjnej. Był Prezesem Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz Regionalnego Społecznego Komitetu Walki z Rakiem w Łodzi.  Przez wiele lat pełnił również funkcję  Prezesa Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkiego. W 1990 roku został honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, dwa lata później Polskiego Towarzystwa Patologów, a w 1997 roku Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Sprawował liczne funkcje w Uczelni, jako prodziekan Wydziału Lekarskiego, prorektor, a później – pierwszy demokratycznie wybrany – rektor Akademii Medycznej w Łodzi. W 1996 roku, za całokształt osiągnięć naukowych, zasługi dla Akademii Medycznej w Łodzi, a także szczególną postawę, pasję i miłość do drugiego człowieka, Uczelnia nadała Mu tytuł doctor honoris causa.

Był autorem licznych publikacji naukowych i podręczników. Praca dydaktyczna sprawiała mu ogromną satysfakcję. Kochał uczyć. Był opiekunem 6. habilitacji i promotorem 14. doktoratów.

Otrzymał szereg wyróżnień, odznaczeń, medali. Uhonorowano Go m. in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, medalem Komisji Edukacji Narodowej, czy Nagrodą Miasta Łodzi za całokształt działalności naukowej.

Profesor Woźniak przeszedł na emeryturę w 1995 r., jednak jeszcze przez lata pracował w Katedrze Onkologii.

Obok medycyny, ogromną pasją Profesora, była sztuka. Sam z upodobaniem rysował postacie ludzkie, a jego grafiki – głównie karykatury, można było podziwiać w muzeach, domach kultury.

Odszedł w wieku 94 lat.

Żegnamy wybitnego naukowca, specjalistę, nauczyciela pokoleń lekarzy, rektora naszej społeczności, i to w bardzo trudnych czasach. Żegnamy zarazem wyjątkową osobowość, człowieka niezwykle wykształconego, mądrego i dobrego. Autorytet i Przyjaciela.

Pamięć o Nim pozostanie w naszych sercach na zawsze.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 10 maja, o godz. 14 tej, w części katolickiej  Cmentarza Doły w Łodzi, przy ul. Smutnej 9.

O prof. Leszku Woźniaku – prof. Jan Berner – Kronikarz

  • Opublikowano: 7 maja 2019
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!