Aktualności

Zmarł Profesor Antoni Prusiński


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł Profesor Antoni Prusiński, wybitny naukowiec, wspaniały nauczyciel wielu pokoleń studentów, wieloletni Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego.

Profesor Antoni Prusiński urodził się 23 czerwca 1925 roku, w Częstochowie. W 1947 roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego, które kończy z wyróżnieniem w 1952 roku, w powstałej w międzyczasie Akademii Medycznej w Łodzi. Ponieważ Profesor Prusiński był wybitnym studentem, który czynnie udzielał się w Studenckim Kole Naukowym przy Katedrze Neurologii, Prof. Herman zaproponował Mu pracę asystenta w Klinice Neurologii. Pod kierunkiem Prof. Hermana uzyskał I i II stopień specjalizacji z neurologii, a w 1960 roku, po obronie rozprawy doktorskiej „Badania czynności wątroby i trzustki w nerwicach”, otrzymał stopień naukowy doktora nauk medycznych. W 1962 roku ukończył przewód habilitacyjny na podstawie pracy „Polineuropatia cukrzycowa – badania kliniczne”. Za tę rozprawę otrzymał nagrodę wydziałową Polskiej Akademii Nauk w 1963 roku. Po przejściu profesora Hermana na emeryturę ówczesny docent Prusiński objął kierownictwo Katedry i Kliniki Neurologii, stając się nie tylko najmłodszym kierownikiem katedry w Uczelni, ale także najmłodszym szefem Katedry Neurologii w powojennej Polsce. Kierował Katedrą 33 lata i przeszedł na emeryturę w 1995 roku, ale wciąż prowadził aktywną działalność.

W 1974 roku profesor Prusiński uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1983 tytuł i stanowisko profesora zwyczajnego.

W 1997 roku Akademia Medyczna w Łodzi nadała mu tytuł doktora honoris causa.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższy czwartek, 28 września 2017 roku, o godz. 12.30 w Kaplicy Cmentarza Komunalnego Doły, przy ul. Smutnej 1 w Łodzi.

  • Opublikowano: 26 września 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP