Aktualności

Zmarła Doktor Teresa Świtoniak


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła Pani dr n. przyrodniczych Teresa Świtoniak, ceniony Nauczyciel wielu pokoleń studentów, wieloletni Kierownik Zakładu Higieny Żywienia Człowieka.

Pani Doktor Teresa Świtoniak urodziła się 16.12.1938 roku w Bydgoszczy. Całe swoje życie zawodowe związała z Akademią Medyczną w Łodzi. Pracę rozpoczęła w 1957 roku, jako technik w Zakładzie Higieny Ogólnej i Społecznej. W 1970 roku została asystentem naukowo-technicznym,  zaś w 1974 starszym asystentem naukowo-dydaktycznym. W 1979 roku obroniła pracę doktorską i została powołana na stanowisko adiunkta w Zakładzie Higieny Żywienia Człowieka Instytutu Medycyny Społecznej. Osiągnęła wysoką specjalizację w zakresie higieny żywienia, zwłaszcza w zakresie oceny wartości biologicznej białka pokarmowego oraz oceny składu ciała. Opublikowała kilkadziesiąt prac naukowych z tego zakresu. Za nienaganną pracę wielokrotnie wyróżniano Ją nagrodami.

Od 1990 roku, aż do czasu przejścia na emeryturę w 2004 roku., kierowała Zakładem Higieny Żywienia Człowieka.

Była zasłużonym członkiem Polskiego Towarzystwa Higienicznego. W latach 1993-98 pełniła funkcję przewodniczącej Oddziału Łódzkiego PTH, za swoje zaangażowanie w prace Towarzystwa otrzymała Złotą Odznakę Honorową Polskiego Towarzystwa Higienicznego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 27.12.2017r. o godzinie 13.10 na Cmentarzu Św. Anny na Zarzewie (Łódź, ul. Lodowa 78).

Pracownicy Katedry Higieny i Epidemiologii UM

  • Opublikowano: 20 grudnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP