Aktualności

Zmarła Profesor Wiesława Torzecka


Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Pani Profesor Wiesławy Torzeckiej, wybitnego specjalisty w dziedzinie diabetologii i gastrologii, wieloletniego Kierownika Kliniki Chorób Przewodu Pokarmowego i Przemiany Materii Akademii Medycznej w Łodzi.

Profesor Torzecka urodziła się 8 maja 1926 roku w Łodzi. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej ukończyła w 1951 roku. Pracę w I Klinice Chorób Wewnętrznych rozpoczęła jeszcze przed ukończeniem studiów. Kierownikiem wówczas był Profesor Józef Grott, co niewątpliwie zaważyło na Jej dalszej pracy lekarskiej, dydaktycznej oraz naukowej. W 1962 roku obroniła pracę doktorską, zaś w 1966 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego, a w 1989 roku tytuł profesora nadzwyczajnego. W 1970 roku została kierownikiem Kliniki Diabetologicznej powstałej po podzieleniu I Kliniki Chorób Wewnętrznych na Klinikę Diabetologiczną i Gastrologiczną. Po ponownym połączeniu i przekształceniu w Klinikę Chorób Przewodu Pokarmowego i Przemiany Materii objęła jej kierownictwo. Od tamtych lat do roku 1997 była Konsultantem Regionalnym w zakresie diabetologii i gastrologii, kierowała specjalizacją lekarzy Kliniki a także organizowała egzaminy specjalizacyjne dla lekarzy regionu łódzkiego. Organizowała liczne Zjazdy Diabetologiczne, powołała do życia czasopismo „Diabetologia Polska”.

Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

W 1996 roku przeszła na emeryturę. Czynnie jednak pracowała dalej jako lekarz diabetolog i gastroenterolog.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 31 sierpnia 2018 (piątek) o godz. 12.45 na cmentarzu
im. Św. Franciszka przy ul. Rzgowskiej 156/158 w Łodzi

  • Opublikowano: 29 sierpnia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP