Aktualności

Zmiana zasad dotyczących wynagradzania pracowników w projektach Horyzont 2020


Szanowni Państwo,

Dział Projektów informuje, że Komisja Europejska wprowadza zmianę zasad dotyczących wynagradzania pracowników w projektach Horyzont 2020. Jest ona następstwem trwającej od dłuższego czasu dyskusji na temat dysproporcji w poziomie wynagrodzeń oraz niedopasowania zasad dotyczących kosztów osobowych w programie Horyzont 2020 do systemów płacowych funkcjonujących w niektórych krajach członkowskich, między innymi w Polsce.

Obecne zmiany idą w kierunku redefinicji pojęć wynagrodzenia podstawowego i dodatkowego, które funkcjonowały do tej pory w ramach H2020. Jako wynagrodzenie podstawowe, na podstawie którego wyliczana jest stawka godzinowa, uznaje się obecnie (po zmianie) płacę do wysokości otrzymywanej przez pracownika realizującego projekty finansowane ze źródeł krajowych. Jako wynagrodzenie dodatkowe jest uznawana ta część wynagrodzenia, która przekracza wymieniony powyżej poziom. Jest to istotna modyfikacja w porównaniu z sytuacją dotychczasową, kiedy to podstawą do wyliczenia stawki godzinowej było wynagrodzenie na poziomie wynikającym z wynagrodzenia zasadniczego ujętego w umowie o pracę.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją Komisji Europejskiej na ten temat.

Aby móc oszacować, w jakim stopniu nowo wprowadzone zasady wpłyną na poprawę warunków realizacji projektów H2020 w Polsce, konieczna jest znajomość szczegółów dotyczących praktycznej ich implementacji, które zostaną opisane w Annotated Model Grant Agreement. Dokument ten, według zapewnień przedstawicieli Komisji Europejskiej, zostanie wkrótce opublikowany w uaktualnionej wersji na stronach Participant Portal.

  • Opublikowano: 14 marca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP