Aktualności

ABSOLWENCI BYŁEGO WYDZIAŁ WOJSKOWO – LEKARSKIEGO ODEBRALI DYPLOMY UKOŃCZENIA STUDIÓW.


10 stycznia 2020 r. w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom rocznika 2018/2019 byłego Wydziału Wojskowo-Lekarskiego, kierunku lekarskiego.

Dyplomy otrzymało 201. absolwentów kierunku lekarskiego, w tym 58. lekarzy oficerów.

Uroczystość prowadziła Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska
w towarzystwie władz uczelni, w tym Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. Radzisława Kordka, Prodziekana ds. Kolegium Wojskowo – Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. Mariusza Stępnia oraz Prorektora ds. Wojskowej Służby Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w  Łodzi prof. Waldemara Machały. W wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in.:

 • Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, reprezentujący Tobiasza Bocheńskiego Wojewodę Łódzkiego
 • Wiceprezydent Miasta Łodzi  Adam Wieczorek
 • Zastępca Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia płk lek. Sławomir Chmiel – reprezentujący dr Aurelię Ostrowską Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
 • Prorektor ds. Studenckich Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu   dr Aneta Kazanecka
 • Prezes Okręgowej  Rady Lekarskiej  dr Paweł Czekalski
 • Prezes  Okręgowej Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej lek.  Artur Płachta wraz z Sekretarzem Okręgowej  Rady Lekarskiej dr Mateuszem Kowalczykiem
 • Komendant Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego płk lek. Zbigniew Aszkielaniec
 • Komendant Ośrodka Szkolenia Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi ppłk Jacek Bielecki
 • kurator Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. Ewa Sewerynek
 • Przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Piotr Petryla

Ważnym elementem uroczystości były tradycyjne przemówienia absolwentów kierunku lekarskiego. Galę uświetnił występ Chóru Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pod kierownictwem prof. Anny Domańskiej.

Wszystkim naszym absolwentom życzymy wielu sukcesów na ścieżce kariery zawodowej!

 

 

 • Opublikowano: 14 stycznia 2020
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!