Absolwent

Strona główna » Absolwent » Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Peł­na ofer­ta studiów pody­plo­mowych, prowad­zonych w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi dostęp­na jest na stron­ie Cen­trum Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, w zakład­ce „stu­dia pody­plo­mowe”

http://okp.umed.pl/

Serdecznie zaprasza­my!

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP