Stowarzyszenia Absolwentów

Strona główna » Absolwent » Stowarzyszenia Absolwentów » Stowarzyszenie absolwentów AM i UM

Stowarzyszenie absolwentów AM i UM

Statut

Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Medycznej w Łodzi zostało prawnie ustanowione 12 grudnia 1961 r. W dniu 7 września 2007 r. zmieniliśmy nazwę na STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW AKADEMII MEDYCZNEJ I UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI.

W Statucie czytamy:

Rozdziale II, Art. I poświęcony

Celom i środkom działalności SA AM i UM jest:

a) utrzymywanie stałej łączności z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi i jego władzami oraz pielęgnowanie tradycji Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

b) kultywowanie zasad deontologii i etyki zawodowej i dbanie o właściwy jej poziom wśród Absolwentów Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

c) integracja Absolwentów Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Pełen tekst Statutu do wglądu w biurze SA AM i UM.

 

Aktualności

Szanowne Koleżanki, Koledzy,
Lekarki ,Lekarze,
Farmaceutki, Farmaceuci,
Diagności,
Przyjaciele

Istniejąca pandemia nie tylko uderza w ludzi starszych, ale również w organizacje, których działalność opiera się na składkach swoich członków. Nasze Stowarzyszenie istnieje już siódmą dekadę, jest najstarsze w polskich uczelniach medycznych.

Obecnie jako Organizacja non profit przeżywamy ciężkie chwile powolnej, finansowej zapaści, jest to głównie związane z nałożonymi ogólnokrajowymi rygorami sanitarnymi. Najbardziej dokuczliwą jest blokada obchodzenia wspólnych rocznicowych spotkań, które z jednej strony dawały radość wspólnego wspominania wspaniałych lat naszego życia, a z drugiej zaś, poprzez rozliczenie składek członkowskich i opłat zjazdowych umożliwiały kontynuację działalności Naszego Stowarzyszenia.

Mimo osobistego wsparcia J.M. Rektora i deklaracji pomocy finansowej ze strony Władz Uczelni sytuacja Stowarzyszenia może lada dzień stać się krytyczna i uniemożliwi dalszą jego działalność.

W związku z powyższym zwracamy się do Kolegów z serdeczną prośbą o uregulowanie zaległych składek za nieopłacone miesiące/lata. Przypominamy, że roczna składka to tylko 24,00 PLN a za pięcioletni okres międzyzjazdowy to 120 PLN.

Liczymy na Wasze wsparcie w tych trudnych czasach i tak samo jak z poświęceniem i zaangażowaniem walczymy o dobro pacjenta, nie pozwólmy odejść instytucji, która od siedmiu dekad odnawia, wspiera i zacieśnia kontakty między nami, niegdyś studentami.

Konto:
Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
PKO BP 76 1020 3352 0000 1202 0009 9499

Osoby mieszkające poza granicami Polski:
Nr IBAN:PL 76 1020 3352 0000 1202 0009 9499 Kod BOC (SWIFT) BPKOPLPW

 

Zjazdy

  1. Zjazd absolwentów 1965 roku organizowany z okazji 55 – lecia dyplomu przez prof. R. Markerta, D. Piątowską i T. Durko przełożony na 17 kwietnia 2021
  2. Zjazd absolwentów 1970 roku organizowany z okazji 50 – lecia dyplomu przez prof. D. Chlebną-Sokół, I. Grzelewską-Rzymowską, A. Sysa-Jędrzejowską, R. Jaszewskiego, K. Kulę, M. Sosnowskiego, dr.O.Heim, U. Dobrzańską, J. Niemierowicza. przełożony na 19 czerwca 2021 r.
  3. Zjazd absolwentów 1960 roku organizowany z okazji 60-lecia dyplomu przez prof. E.Czarnecką, D.Gryczyńską, dr.B.Lao, J.Wielka, dr  B. Duda  , E. Starzyńska, G.Wilczyńskiego. przełożony na 25 września 2021 r. 

Także zjazdy roczników  1957, 1975,1980, 1985, 1990 i 1995 zostały przesunięte na przyszły rok.
A rok 2021 jest jubileuszowym rokiem absolwentów kolejnych roczników :  1966,1971, 1976, 1981, 1986, 1991, 1996 i  2001 – stanowi  to liczbę kilku tysięcy naszych absolwentów, którzy będą chcieli spotkać się w przyszłym roku. Zazwyczaj pierwsze ustalenia organizacyjne czynione są już w grudniu poprzedzającego roku.

Obawiamy się, że nawet krótkie zawieszenie działalności sekretariatu może unicestwić istnienie naszego, absolwentów naszej Uczelni -Stowarzyszenia.

 

Prezes
Stowarzyszenia Absolwentów
Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dr n.med. Hanna Kołodziej-Maciejewska

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP