Stowarzyszenia Absolwentów

Strona główna » Absolwent » Stowarzyszenia Absolwentów » Stowarzyszenie absolwentów AM i UM

Stowarzyszenie absolwentów AM i UM

Statut

Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Medycznej w Łodzi zostało prawnie ustanowione 12 grudnia 1961 r. W dniu 7 września 2007 r. zmieniliśmy nazwę na STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW AKADEMII MEDYCZNEJ I UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI.

W Statucie czytamy:

Rozdziale II, Art. I poświęcony

Celom i środkom działalności SA AM i UM jest:

a) utrzymywanie stałej łączności z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi i jego władzami oraz pielęgnowanie tradycji Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

b) kultywowanie zasad deontologii i etyki zawodowej i dbanie o właściwy jej poziom wśród Absolwentów Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

c) integracja Absolwentów Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Pełen tekst Statutu do wglądu w biurze SA AM i UM.

Zdjęcia z jubileuszu 41-lecia ukończenia AM pana prof. Szaflika

Zdjęcia jubileuszu 40-lecia uzyskania dyplomu w Akademii Medycznej w Łodzi przez Absolwentów 1982 r. Wydziału lekarskiego i 1981 r. Wydziałów: stomatologicznego i farmaceutycznego

Zdjęcia z jubileuszu XXX-lecia uzyskania dyplomu przez absolwentów r. 1992 Wydziału lekarskiego, 1991 r. Wydziałów stomatologicznego i farmaceutycznego  Akademii medycznej w  Łodzi.

Spotkania absolwentów 12.11.2022, 36-lecie ukończenia AM pana prof. Kordka

45 lecie AM pani prof. Jegier z 19.11.2022

K A L E N D A R I U M

Jubileuszowe  Zjazdy Absolwentów Akademii  Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w  Łodzi

                                      2 0 2 2  rok.

65 – lecie uzyskania dyplomu przez Absolwentów 1957 roku 4 czerwca
50 – lecie uzyskania dyplomu przez Absolwentów 1972 r. Wydziału Lekarskiego AM – IX Kursu Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej – 1971 r ,Wydziału Stomatologicznego i Farmaceutycznego, 28 maja
41 – lecie uzyskania dyplomu przez Absolwentów 1981 r. Wydziału Lekarskiego AM 1980 r. Wydziału Stomatologicznego i Farmaceutycznego, 22 października
40 – lecie uzyskania dyplomu przez Absolwentów 1982 r. Wydziału Lekarskiego AM 1981 r. Wydziału Stomatologicznego i Farmaceutycznego, 24 września
36 – lecie uzyskania dyplomu przez Absolwentów 1986 r. Wydziału Lekarskiego A M 1985 r. Wydziału Stomatologicznego i Farmaceutycznego, 12 listopada
30 – lecie uzyskania dyplomu przez Absolwentów 1992 r. Wydziału Lekarskiego AM 1991 r. Wydziału Stomatologicznego i Farmaceutycznego, 15 października
25 – lecie uzyskania dyplomu przez Absolwentów 1997 r. Wydziału Lekarskiego AM 1996 r. Wydziału Stomatologicznego i Farmaceutycznego, 5 listopada

Bliższe informacje : Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Aleja Kościuszki 4, pok.65, godź: 10,00 – 14,00  e-mail stowarzyszenie.absolwentow@umed.lodz.pl; tel.42  272 59 09

 

Prezes
Stowarzyszenia Absolwentów
Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dr n.med. Hanna Kołodziej-Maciejewska

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP