Aktualności

Agata Gabryelska, studentka VI roku Wydziału Lekarskiego – doktorem nauk medycznych!


Pani Agata Gabryelska jako pierwsza w historii naszej Uczelni i jako druga w kraju, zdobyła stopień doktora nauk medycznych przed ukończeniem studiów.

W środę 27 marca, odbyła się obrona pracy doktorskiej autorstwa Pani Agaty Gabryelskiej pt. „Wpływ hipoksemii na zmianę ekspresji czynnika HiF-1alfa u chorych na zespól obturacyjnego bezdechu sennego„.

Promotorem przewodu doktorskiego był Kierownik Zakładu Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych UM w Łodzi, prof. Piotr Białasiewicz.

Praca została wysoko oceniona przez recenzentów oraz wszystkich członków komisji, którzy wnioskowali o wyróżnienie dla p. Agaty.

Pani doktor zdobyła tytuł m.in. dzięki udziałowi  w ministerialnym programie Diamentowy Grant, który nie tylko wspiera finansowo badania młodych naukowców, ale umożliwia skrócenie ścieżki naukowej i uzyskanie stopnia doktora przed ukończeniem studiów.

Serdecznie gratulujemy!

  • Opublikowano: 28 marca 2019
Podziel się na:
Tagi: ,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!