Aktualności

Uniwersytet Medyczny w Łodzi podpisał porozumienie o współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz


Łukasiewicz, trzecia co do wielkości w Europie i jednocześnie największa polska organizacja badawcza, podpisał porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. To kolejna polska uczelnia, z którą Instytuty Łukasiewicza intensyfikują współpracę, ale pierwsza o profilu medycznym. Łukasiewicz przystąpił również do EIT Health, wiodącego europejskiego partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz innowacji w medycynie i ochronie zdrowia.  

W ramach podpisanej 15 września br. w Warszawie pod patronatem EIT Health umowy, Łukasiewicz i Uniwersytet Medyczny w Łodzi będą realizować projekty wspierające przedsiębiorczość, w szczególności tę akademicką, w obszarze zdrowia – jednego z czterech priorytetowych kierunków działalności największej polskiej sieci badawczej. Dodatkowo, EIT Health potwierdziło formalne dołączenie Łukasiewicza do tej wspólnoty. W praktyce obydwa porozumienia rozszerzają pola współpracy pomiędzy partnerami EIT Health w Polsce oraz otwierają drzwi do tworzenia nowych projektów innowacyjnych z obszaru medycyny i ochrony zdrowia, z których będą mogli skorzystać również polscy pacjenci.

Te dwa porozumienia to ważny krok w rozwoju medycyny przyszłości w Polsce. Porozumienie Sieci Badawczej Łukasiewicz z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, który jest już partnerem EIT Health oraz oficjalne partnerstwo Łukasiewicza z EIT Health stwarzają nowe możliwość współpracy badawczo-rozwojowej, edukacyjnej i start-upowej. Stworzyliśmy punkt styku i przepływu informacji, dzięki któremu Łukasiewicz może współpracować z EIT Health i wszystkimi naszymi partnerami. Rozwój partnerstwa EIT Health w Polsce to jeden z kluczowych czynników sukcesu dla innowacyjnej medycyny i ochrony zdrowia – powiedział Mikołaj Gurdała, manager EIT Health InnoStars. – Formalnie partnerem EIT Health został Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii. Wejście Łukasiewicz – PORT do EIT Health nie tylko wzmocni współpracę pomiędzy partnerami w Polsce, ale przyczyni się do rozwoju nowych projektów innowacyjnych oraz wsparcia start-upów m.in. biotechnologicznych – dodaje Mikołaj Gurdała.

Dziś Łukasiewicz zyskuje nie dwóch, a 150 partnerów – najważniejsze instytucje, firmy i uczelnie w Europie – do współpracy przy projektach badawczo – rozwojowych, które, mam nadzieję, zmienią oblicze branży medycznej i systemu ochrony zdrowia w Polsce. Znajdujemy się w przełomowym momencie, kiedy oczy opinii publicznej ponownie zwrócone są w stronę naukowców i lekarzy, oczekując rozwiązań, które zagwarantują bezpieczeństwo zdrowotne Polaków na najwyższym poziomie. Połączenie potencjału naukowego Łukasiewicza, na który składa się między innymi obszar technologii medycznych, biotechnologii czy badań nad lekami, oraz wiedzy i kompetencji członków EIT Health, z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi na czele, stanowi ważny krok w tym kierunku. Cieszę się, że współpraca, którą do tej pory realizowaliśmy z Uniwersytetem Medycznym i Panią Profesor Lucyną Woźniak na gruncie krajowym, przenosi się na poziom europejski i jestem przekonany, że już wkrótce zaowocuje licznymi innowacyjnymi projektami – podkreśla Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Umowa pomiędzy Siecią Badawczą Łukasiewicz a naszą uczelnią w ramach EIT Health zakłada realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, wdrażanie programów edukacyjnych czy wymianę doświadczeń oraz know-how w zakresie akceleracji nowych spin-offów i start-upów. Chcemy wspólnie budować kolejne platformy badawcze z obszaru medycyny, badań klinicznych i ochrony zdrowia. Już od ponad 6 lat w ramach EIT Health aktywnie współtworzymy innowacje w Polsce i Europie, a także kształcimy przyszłych lekarzy na europejskim poziomie – mówi profesor Lucyna Woźniak, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to szósta uczelnia, a pierwsza o profilu medycznym, z którą Łukasiewicz formalizuje współpracę badawczo – rozwojową. Do tej pory podpisał porozumienia z Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską, Politechniką Łódzką, Akademią Górniczo – Hutniczą i Politechniką Poznańską. Prowadzenie wspólnych projektów ze środowiskiem akademickim ma na celu wzmocnienie oferty badawczo – rozwojowej Łukasiewicza dla biznesu.

Jednym z projektów, nad którymi strony podpisanego dziś porozumienia rozpoczną prace już w przyszłym roku jest Smart Rescue Bootcamp – szkolenie z zarządzania i praktycznego wykorzystania narzędzi dla autorów 12 obiecujących rozwiązań poprawiających jakość i wydajność opieki zdrowotnej w szpitalach i oddziałach ratunkowych. Będzie on skierowany do startupów, scale-upów i zespołów młodych przedsiębiorców, naukowców z Europy oferujących produkty i usługi z zakresu MedTech, BioTech, e-Zdrowia, Żywności, Zdrowego Życia i Starzenia się.

Podpisanie porozumienia odbyło się podczas spotkania okrągłego stołu w ramach EIT Health Think Tank w Warszawie. Przedstawiciele instytucji rządowych, firm, uczelni wyższych oraz start-upów dyskutowali o szerszym wykorzystaniu sztucznej inteligencji w medycynie i ochronie zdrowia. Uniwersytet Medyczny w Łodzi reprezentowali prof. Lucyna Woźniak i prof. Paweł Ptaszyński.

 

  • Opublikowano: 15 września 2020
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!