Aktualności

Współpraca z miastem Poddębice w ramach European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing


2 lipca w budynku Integracji i Spotkań Osób Niepełnosprawnych w Poddębicach miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Miasta Poddębice w zakresie projektów, rozwiązań i innowacji w obszarze aktywnego i zdrowego starzenia się. Dokument został podpisany przez prof. dr hab. n. med. Lucynę Woźniak – Prorektora ds. Rozwoju Nauki i Współpracy Międzynarodowej UM i Piotra Sęczkowskiego – Burmistrza Poddębic. Tym samym rozpoczęto współpracę w ramach European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing.

EIP on AHA to inicjatywa Komisji Europejskiej polegająca na współpracy pomiędzy krajami, regionami, ośrodkami akademickimi, przedsiębiorcami, placówkami ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz organizacjami samorządowymi celem poprawy stanu zdrowia i jakości życia osób starszych i zwiększenia ich udziału w życiu społecznym. Płaszczyznę współpracy zawartego partnerstwa będzie stanowić wymiana informacji i dobrych praktyk, przygotowanie wspólnych opracowań i analiz, udostępnianie materiałów źródłowych oraz wszelkie działania, służące rozwojowi inicjatyw prosenioralnych w Poddębicach i regionie w oparciu o cenny potencjał naukowo-badawczy UM.

W uroczystości udział wzięli także: Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa, Kanclerz UM dr Jacek Grabowski, Zastępca Dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii dr Cezary Lipiński, Zastępca Dyrektora Biura Nauki, Strategii i Rozwoju mgr Aneta Andrzejczyk, Pełnomocnik Kanclerza UM ds. rozwoju gospodarki senioralnej mgr Tomasz Kopiec, Wiceprezes Fundacji System Aktywizacji Seniora Piotr Pusty, Marszałek Województwa Łódzkiego kadencji 2010-2014 oraz 2014-2018 Witold Stępień, pracownicy Urzędu Miasta Poddębice oraz lokalni przedsiębiorcy.

 

  • Opublikowano: 6 lipca 2021
Podziel się na:
Tagi:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!