Aktualności

Konferencja „Postępy w prewencji, diagnostyce i terapii nadciśnienia tętniczego u dzieci”


Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt poinformować i zaprosić Państwa na   VI Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt. „Postępy w Profilaktyce, Diagnostyce i Leczeniu Nadciśnienia Tętniczego u Dzieci”, która odbędzie się  w dniu  9 grudnia br. w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu, którego celem jest omówienie aktualnych zaleceń oraz problemów dotyczących postępowania w nadciśnieniu tętniczym w wieku rozwojowym,  jak również konsolidacja pierwszorzędowych działań profilaktycznych.

Spotkanie adresowane jest do osób i instytucji zainteresowanych wymianą własnych doświadczeń oraz wielokierunkową współpracą, do przedstawicieli władz miasta, koleżanek i kolegów naszej Uczelni; osób  sprawujących opiekę zdrowotną  nad najmłodsza populacją – lekarzy, pielęgniarek, a także do promotorów zdrowia, nauczycieli wychowania fizycznego oraz do studentów.

Będzie nam bardzo miło spotkać Państwa na naszej Konferencji.

Z wyrazami szacunku
dr n. med. Lidia Ostrowska-Nawarycz
Zakład Biofizyki Międzywydziałowej Katedry
Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

PATRONAT HONOROWY
JM. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prezydent Miasta Łodzi

9 grudnia  2016 roku
w godz.9.00-15.00
Duża Sala Obrad Rady Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi, Łódź ul. Piotrkowska 104

GŁÓWNY TEMATY KONFERENCJI:

  • Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych oraz choroby współtowarzyszące: otyłość/nadwaga,  cukrzyca,   zespól metaboliczny, alergie,  próchnica
  • rofilaktyka, diagnostyka   i leczenie,

Progam konferencji…

PUNKTY EDUKACYJNE
Wszyscy uczestnicy Konferencji uzyskają 5 punktów edukacyjnych

SEKRETARIAT KONFERENCJI-ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA:
Zakład Biofizyki Międzywydziałowej Katedry Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
90 647 Łódź Pl. Hallera 1,
Tel.42 639 33 36

Zgłaszanie uczestnictwa
ntdziecko2016@umed.lodz.pl

  • Opublikowano: 22 listopada 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP