Aktualności

Konkursy Narodowego Centrum Nauki: OPUS 18, SONATA 15 i PRELUDIUM 18 oraz PRELUDIUM BIS.


Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 16 września 2019 r. koordynatorzy dyscyplin NCN ogłosili konkursy OPUS18, SONATA15PRELUDIUM18 oraz nowy konkurs PRELUDIUM BIS na projekty realizowane przez doktorantów, organizowany we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA).

Wnioski należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 16 grudnia 2019 r., natomiast w dniu 9 grudnia br. upływa nieprzekraczalny wewnętrzny termin składania wniosków.

Dane podmiotu na potrzeby wypełnienia wniosku 

Nowością we wnioskach jest PLAN ZARZĄDZANIA DANYMI, który należy wypełnić. Pomocne mogą okazać się wytyczne NCN oraz Informacje o RDM na stronie Otwarty Umed>>  http://otwarty.umed.pl/r-d-m/. Konsultacji w tym zakresie udziela mgr Agnieszka Goszczyńska z Oddziału Bibliografii i Bibliometrii, tel. (42)2725408.

Począwszy od tej edycji we wszystkich konkursach NCN koszty pośrednie będą wynosić 20%, ale w przeciwieństwie do poprzednich regulacji będą naliczane również od kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. 

Adres skrytki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: /UMEDLodz/domyslna

Komplet dokumentów jaki należy złożyć w Biurze Projektów do 9 grudnia br mailem:
1. Potwierdzenie złożenia wniosku przez Kierownika Projektu, podpisane odręcznie lub podpisem elektronicznym w standardzie PadES
2. Potwierdzenie złożenia wniosku przez Kierownika Podmiotu – puste
3. Wniosek – pdf
4. Akceptacja wniosku przez bezpośredniego przełożonego, np. skan 1-ej strony podpisany przez Przełożonego. W przypadku Konkursu Preludium, jeśli załączone będzie oświadczenie Opiekuna Naukowego, podpis przełożonego nie jest już wymagany. W przypadku kierowników jednostek wniosek podpisuje Dziekan właściwego wydziału lub osoba przez niego upoważniona.

 

Ww. dokumenty możliwe są do pobrania po zablokowaniu wniosku do edycji z zakładki Elektroniczna Wysyłka Wniosku.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać dzwoniąc pod numery:
(42) 272 54 43, 272 54 45 lub mailem pod adresami
edyta.czerwinska@umed.lodz.pl
katarzyna.sufleta@umed.lodz.pl
magdalena.orlowska@umed.lodz.pl

Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców NCN:
http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/struktura

Z poważaniem
Dział Projektów

 

  • Opublikowano: 4 grudnia 2019
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!