Aktualności

Opracowanie prototypów leków do zastosowania w terapii komórkowej i egzosomalnej zespołu ostrej niewydolności oddechowej wywołanej przez wirus SARS-CoV-2.


Celem projektu jest ocena możliwości zastosowania komórek macierzystych pochodzących z łożyska oraz sekretomu tych komórek w hamowaniu rozwoju procesu zapalnego w czasie infekcji wirusem SARS-CoV-2. Zostanie opracowana wielkoskalowa hodowla 2D i 3D łożyskowych komórek macierzystych oraz efektywna metoda izolacji wydzielanych przez nie egzosomów. Charakterystyka komórek oraz sekretomu zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem szeregu metod pozwalających na ocenę ekspresji genów na poziomie transkryptu i białek oraz parametrów fizykochemicznych niezbędnych do jakościowej i ilościowej oceny uzyskanych preparatów. Badania na modelu zwierzęcym pozwolą na wstępną ocenę farmakodynamiki i farmakokinetyki preparatów komórkowych i egzosomalnych. Badania zostaną przeprowadzone z zachowaniem standardów bezpieczeństwa i jakości przygotowywania sterylnych produktów leczniczych.

Opracowanie nowego prototypu terapii komórkowej oraz egzosomalnej może być podstawą do przeprowadzenia badań klinicznych Fazy I/IIA, zgodnie z aktualnymi zarządzeniami Ministerstwa Zdrowia Republiki Litewskiej.

Badania będą wykonane w ramach wspólnego projektu Uniwersytetu Medycznego w Kownie, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i litewskiej firmy Kelifarma  i zostaną sfinansowane w ramach European Union Funds Investment Operational Programs. Ze strony Uniwersytetu Medycznego w Łodzi projekt będzie realizowany przez zespół prof. dr hab. Małgorzaty Czyż, w którym głównym wykonawcą jest mgr Katarzyna Kluszczyńska, słuchaczka Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej.

  • Opublikowano: 2 kwietnia 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP