Aktualności

Uniwersytet Medyczny w Łodzi partnerem projektu w ramach konkursu AAL (Call 2020)


Konkurs: AAL (Call2020)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest partnerem międzynarodowego projektu pn.:Bringing the beneficial cognitive, social and physical effects of immersive training to the high-functioning senior home-user CoSoPhy FX. Celem głównym niniejszego projektu jest opracowanie i ocena użyteczności pełnego rozwiązania opartego na wirtualnej rzeczywistości (ang. virtual reality, VR) dla osób starszych (65-80 lat). Założenie stanowi możliwość stworzenia realistycznego środowiska VR do wykonywania ćwiczeń poprawiających funkcje motoryczne i poznawcze, przyczyniając się tym samym do poprawy dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego seniorów. Przewidywana korzyść z implementacji metody dotyczy nie tylko osób starszych, ale także ich rodzin, personelu klinicznego, ośrodków rehabilitacji i opieki czy ośrodków badawczych.

Trzy startupy (Senopi, SenX, TMMC) przystępiły do projektu z prototypami swoich innowacyjnych rozwiązań do: a) dostarczania doświadczeń w wirtualnej rzeczywistości (VR) seniorom, b) śledzenia ruchu w VR i c) wykorzystywania muzyki do promocji zdrowia. Prototypy poddawane będą testom użyteczności, warsztatom współprojektowania i współtworzenia z pomocą organizacji użytkownika końcowego (Akademie Berlinger), która promuje zainteresowania seniorów w kierunku rozwoju innowacyjnych rozwiązań, w celu wytworzenia ulepszonego rozwiązania które integruje trzy początkowe komponenty w jedną usługę. Aby zbadać, czy korzystanie z usługi może przynieść korzyści zdrowotne zdrowym i dobrze funkcjonującym seniorom, Uniwersytet Medyczny w Łodzi przeprowadzi badanie interwencyjne. Równolegle usługa jest testowana przez klinicystów i użytkowników końcowych – pacjentów w klinice rehabilitacyjnej (CatoSenteret), którzy przekazują uzupełniające informacje zwrotne, co prowadzi do dalszych ulepszeń usługi. Ostateczna wersja usługi poddawana jest ostatecznemu testowi użyteczności, aby ocenić jego gotowość rynkową.

Oczekuje się, że projekt ma przede wszystkim zaowocować usługą, która poprawia pewne zdolności poznawcze i motoryczne zdrowych seniorów, tym samym oddalając ich dalej od klinicznych progów osłabienia związanego z wiekiem i przedłużając ich lata zdrowego życia. Równolegle oczekuje się, że projekt wykaże pozytywne skutki finansowe, jakie taka usługa może mieć dla ekosystemu opieki zdrowotnej seniorów, a także zapewni platformę dla laboratoriów naukowo-badawczych, aby zwiększyć ich wydajność, spieniężyć wyniki badań i zmaksymalizować ich wpływ społeczny.
Projekt będzie realizowany przez Klinikę Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych UM w Łodzi.

W ramach konkursu AAL (Call2020) uzyskane zostało finansowanie dla projektu pn.: Korzystny wpływ domowego treningu mózgu w środowisku immersyjnym na funkcjonowanie poznawcze, fizyczne i społeczne wysoko funkcjonujących pacjentów w wieku podeszłym. Wartość projektu to 1 826 470,67 eur. Wartość dofinansowania krajowego to 741 198,00 pln.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu AAL (Call 2020).

Okres realizacji: 01.06.2021 – 31.05.2023

 

  • Opublikowano: 10 września 2021
Podziel się na:
Tagi: ,
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP