Tag: projekt

KUMPLE w Paryżu!

  • 13 września 2019

W maju dwój­ka uczniów biorą­cych udzi­ał w pro­jek­cie men­torskim Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi […]

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP