Aktualności

Dr Marcin Talar laureatem programu LIDER – NCBR


Poznaliśmy laureatów XII edycji Programu Lider finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wśród laureatów grantu znalazł dr Marcina Talar z Zakładu Biochemii. Jego projekt pn. Oparta na konwolucyjnych sieciach neuronowych wspomagana komputerowo diagnostyka endoskopowa wykrywania wczesnych zmian nowotworowych (gruczolaków) w obszarze jelita grubego został wysoko oceniony i zajął 12 miejsce na liście rankingowej (na 56 wniosków). Wartość projektu to blisko 1,5 mln zł.

Celem projektu COMRADE (angCOMputeR-aided Diagnostics of ADEnoma)  jest stworzenie systemu wspomaganej komputerowo diagnostyki lekarskiej, opartego na działaniu konwolucyjnych sieci neuronowych (CNN), który podczas wykonywania zabiegów kolonoskopii będzie pomagał lekarzom w detekcji wczesnych zmian nowotworowych (gruczolaków). Na rynku medycznym istnieje ogromny popyt na narzędzia, na bazie sztucznej inteligencji, które mogłyby ułatwić pracę lekarzom w szpitalach oraz jednostkach klinicznych wykonujących badania i usługi medyczne.

Nowatorskim rozwiązaniem projektu będzie próba stworzenia algorytmu detekcji w taki sposób, aby oprócz wykrywania zmian nowotworowych pozwalał on na tworzenie automatycznego ujednoliconego opisu z przebiegu endoskopii przewodu pokarmowego. Zadanie to będzie realizowane w oparciu o stworzoną nomenklaturę nazewniczą MST (ang. Minimal Standard Terminology) wykorzystywaną w opisach zdjęć endoskopowych oraz segmentację charakterystycznych obszarów jelita grubego, które razem tworzyć będą użyteczną mapę diagnostyczną – mówi dr Talar.

W ramach projektu LIDER przewidziano rozbudowę uczelnianej serwerowni o nowoczesne jednostki obliczeniowe wykorzystujące procesory graficzne, które będą zdolne do szybkiego wykonywania analiz związanych z przetwarzaniem danych pochodzących z obrazów medycznych. Projekt przewiduje również skompletowanie interdyscyplinarnego zespołu badawczego składającego się z lekarzy gastroenterologów z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz inżynierów-programistów z Politechniki Łódzkiej. Warto podkreślić, że przyjęta w projekcie koncepcja zyskała aprobatę wiodących dostawców usług związanych z obrazowaniem i analizą danych.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, nadzorujący 3 szpitale kliniczne, jest doskonałym źródłem pozyskiwania dużej liczby zdjęć i sekwencji filmowych dotyczących endoskopii dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Ponadto w projekcie przewidziano na wiązanie współpracy z czołowymi jednostkami klinicznymi w kraju, przeprowadzającymi badania kolonoskopowe, w celu stworzenia i prowadzenia ogólnopolskiej, publicznej, zanonimizowanej bazy danych filmów i obrazów kolonoskopowych.

Mamy nadzieję, że wyniki tego interdyscyplinarnego projektu z pogranicza współczesnej medycyny i bioinformatyki, wykorzystującego konwolucyjne sieci neuronowe, będą miały szansę zrewolucjonizować badania kolonoskopowe nie tylko w Polsce, ale także na świecie, znacząco poprawić ich efektywność, a przede wszystkim przyczynić się do dokładniejszej i szybszej diagnostyki pacjentów – dodaje autor projektu

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

  • Opublikowano: 8 listopada 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP