Aktualności

prof. Anna Zalewska-Janowska w gronie ekspertów Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie łódzkim


Miło nam poin­for­mować, że Pani prof. dr hab. n. med. Anna Zalews­ka-Janows­ka, Kierown­ik Zakładu Psy­cho­der­ma­tologii Kat­edry Pul­monologii, Reuma­tologii i Immunologii Klin­icznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, została zaros­zona jako eksper­ta w dziedzinie nauk medy­cznych, do udzi­ału w pra­cach Wojew­ódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowot­nych w wojew­ództwie łódzkim, utwor­zonej na mocy Zarządzenia Woje­w­ody Łódzkiego.

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 31 marca 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP