Aktualności

Dr Marcin Braun współautorem publikacji w „Nature”


4. maja w magazynie „Nature” ukazała się oryginalna publikacja, której autorem jest dr Marcin Braun z Zakładu Patologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Artykuł, którego głównym autorem jest dr Jan Suski, opisuje nowy mechanizm inicjacji replikacji DNA będącej kluczowym momentem w trakcie cyklu życia każdej dzielącej się komórki. Autorzy, w szeregu modeli komórkowych oraz mysich, pokazali alternatywny sposób inicjacji powielania DNA – bez udziału kinazy CDC7, uważanej do tej pory za absolutnie niezbędną w tym procesie. Badania pokazały jednoznacznie, że za ten alternatywny „start” replikacji odpowiedzialny jest kompleks cyklina B-CDK1, dotychczas wykrywalny w aktywnej formie w zupełniej innej fazie cyklu komórkowego. Odkrycie to, oprócz zmiany dogmatu wiedzy podstawowej w biologii, otwiera olbrzymie możliwości dla badań translacyjnych, w tym projektowania nowych terapii antynowotworowych.

W latach 2020-2022, dr Braun odbył ponadroczny staż podoktorski w Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School w Bostonie, w zespole Profesora Piotra Sicinskiego. Staż, częściowo realizowany dzięki stypendium programu im. Prof. Franciszka Walczaka Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, zaowocował dwiema publikacjami w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych: „Cancer Cell” (IF 31.74) i „Nature” (IF 42.78).

Dr Braun jest autorem lub współautorem ponad 70 artykułów naukowych, laureatem licznych nagród, wykonawcą oraz liderem projektów badawczych. Jego zainteresowania naukowe obejmują onkologię i patologię molekularną ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin hematoonkologii, raka piersi i guzów mózgu.

Serdecznie gratulujemy!

Szczegóły publikacji:
Suski, J.M., Ratnayeke, N., Braun, M. et al. CDC7-independent G1/S transition revealed by targeted protein degradation. Nature (2022). https://doi.org/10.1038/s41586-022-04698-x

Suski, J.M., Braun, M., Strmiska, V., Sicinski, P. Targeting cell-cycle machinery in cancer. Cancer Cell (2021), 10.1016/j.ccell.2021.03.010, doi:10.1016/j.ccell.2021.03.010.

 

  • Opublikowano: 6 maja 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP