Czcionka A- A A+

Aktualności

Granty NCN dla młodych naukowców UMED-u


Poznaliśmy laureatów konkursu MINIATURA 5. Wśród 130 naukowców, których projekty uzyskały finansowanie, znalazło się trzech przedstawicieli naszej uczelni – dr Michał Karbownik, dr Elżbieta Kozłowska oraz dr Urszula Smyczyńska.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych!

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego piątej edycji można było uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na trwające do 12 miesięcy działanie.

 

Dr n. med. Michał Karbownik (Zakład Farmakologii i Toksykologii)

Tytuł projektu: Ocena wpływu wybranych metabolitów mikrobioty jelitowej człowieka na uwalnianie gliotransmiterów w modelu hodowli komórkowej ludzkich astrocytów (badanie wstępne / pilotażowe)

Niedawne badania naukowe nad mikrobiotą jelitową zrewolucjonizowały rozumienie procesu kształtowania się ludzkiego mózgu oraz jego funkcjonowania w zdrowiu i chorobie. Jednak mimo postępu prac molekularnych, przedklinicznych i klinicznych, wciąż nie do końca wiadomo, w jaki sposób drobnoustroje wpływają na nasze mózgi.

Jednym z domniemanych mechanizmów jest wydzielanie metabolitów, które po dotarciu do mózgu oddziałują z receptorami komórek glejowych. Glej pełni w mózgu nie tylko funkcje makrostrukturalne, ale jego komórki współuczestniczą z neuronami w tworzeniu połączeń synaptycznych. Wydzielanie specyficznych gliotransmiterów utrzymuje homeostazę synaps i przyczynia się do plastyczności neuronalnej. Wydaje się, że badania wpływu metabolitów mikrobioty jelitowej na gliotransmisję nie były do tej pory prowadzone. Niniejszy projekt naukowy ma wypełnić tę lukę wiedzy i może przyczynić się do rozwoju nowych terapii w neuropsychiatrii.

 


 

Dr inż. n. tech. Urszula Smyczyńska (Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej)

Tytuł projektu: Metody radiomiczne w badaniu chorób nowotworowych (staż naukowy)

Projekt obejmuje 10-tygodniowy staż naukowy w Dana-Farber Cancer Institute (Harvard Medical School). Jego celem będzie poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie radiomiki  – dziedziny badań obejmującej zaawansowane techniki analizy obrazów medycznych np. z tomografii komputerowej pacjentów z chorobami nowotworowymi. Kompetencje zdobyte podczas stażu w wiodącej jednostce naukowej z szerokim doświadczeniem w zakresie badań radiomicznych zostaną wykorzystane w realizacji własnego projektu dotyczącego raka płuca.

Planowane badanie będzie miało na celu poszukiwanie powiązań między charakterystyką radiomiczną (cechami “wyglądu” guza na obrazie medycznym), a cechami molekularnymi raków płuca. Informacje z obrazowania uzyskane w ten sposób mogą w przyszłości pomóc w dokładniejszej i mniej inwazyjnej diagnostyce pacjentów z rakiem płuca.

 


 

dr n. med. Elżbieta Kozłowska (Zakład Mikrobiologii i Immunologii Doświadczalnej)

Tytuł projektu: Czy antygeny grzybicze wpływają na ekspresję wybranych receptorów z grupy PRR na ludzkich jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej (PBMC)? (badanie wstępne i pilotażowe)

Obecnie wiadomo, że grzyby stanowią istotną składową mikrobioty człowieka (mykobiom) i poprzez wpływ na różne komórki organizmu mogą regulować przebieg wielu stanów fizjologiczno-patologicznych, w tym szczególnie modulować aktywność komórek biorących udział w procesach immunologiczno-zapalnych. Dane wskazują, że zmiany w składzie mykobiomu mogą prowadzić do powstania lub zaostrzenia wielu chorób, w tym chorób zapalnych jelit, alergicznych chorób układu oddechowego, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP), sarkoidozy oraz niektórych chorób o podłożu autoimmunizacyjnym.

W ramach uzyskanych środków na realizację działania naukowego Miniatura – 5, planowane jest ustalenie czy składniki ściany komórkowej grzybów mogą regulować poziom ekspresji wybranych cząsteczek z grupy PRR na ludzkich jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej (PBMC). Planowana jest ocena wpływu mannanu oraz β-(1,3)-glukanów na wskazane komórki. Zbadana zostanie także funkcjonalność danych receptorów przy jednoczesnym zastosowaniu (lub nie) inhibitorów cząsteczek sygnalizacji wewnątrzkomórkowej. Obserwacje te, razem z wynikami wcześniejszych badań własnych
w tym zakresie, dadzą asumpt do sformułowania dużego projektu badawczego dotyczącego oceny wpływu antygenów grzybiczych na fenotyp i aktywność różnych subpopulacji komórek immunokompetentnych wchodzących w skład PBMC.

  • Opublikowano: 21 października 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP