Aktualności

List Rektora w sprawie organizacji pracy uczelni oraz planów personalnych w kadencji 2020-2024


Szanowni Państwo,
Nauczyciele, Studenci, Doktoranci i pozostali Pracownicy,

Przed nami wybory do Senatu. Ich termin został przełożony, ponieważ testujemy funkcjonalność systemu informatycznego, który musi sprawnie obsłużyć głosowania dla tak dużej liczby uczestników i kilku tur głosowań. System należy do certyfikowanej firmy zewnętrznej, uprawnionej do prowadzenia anonimowych głosowań i jest już wykorzystywany w Uczelni do głosowań na posiedzeniach Senatu, rad naukowych, a także posłużył do przeprowadzenia wyborów Rektora, 22 kwietnia br.

Raz jeszcze proszę Państwa o aktywny udział w głosowaniach na osoby, które są zaangażowane w sprawy Uczelni i mają doświadczenie w skutecznej organizacji nauki i dydaktyki. Sylwetki zgłoszonych kandydatów Uczelniana Komisja Wyborcza przedstawi już wkrótce.

Przedstawię Państwu plany personalne na nadchodzącą kadencję 2020-2024.

Zaproponowałem stanowiska Dziekanów następującym Paniom:
Prof. Annie Kilanowicz-Sapocie – Wydział Farmaceutyczny
Prof. Jolancie Kujawie – Wydział Nauk o Zdrowiu
Prof. Marzennie Zielińskiej – Wydział Lekarski

Panie Profesor mają wolną rękę w doborze współpracowników. Spoczywa na nich poważny obowiązek przygotowania ewaluacji dyscyplin, zbliżający się wielkimi krokami. Kwestie wyboru prodziekanów ds. dydaktyki/ ds. studentów będą konsultowane  z Samorządem Studenckim.

W grupie Prorektorów i Pełnomocników będą niewielkie zmiany.

Prof. Adam Antczak zostanie Prorektorem ds. Zarządzania Nauką i Spraw Klinicznych. Przejmie część dotychczasowych obowiązków prof. Lucyny Woźniak. Wykorzystamy Jego 8-letnie doświadczenie na stanowisku Dziekana. Prof. Lucyna Woźniak obejmie funkcję Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju Nauki. Zakres obowiązków przypisanych Pani Profesor będzie skoncentrowany wokół czasochłonnej działalności międzynarodowej, rozwoju Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej, inicjatyw projektowych itp. Innymi słowy, obszar nauki zostanie podzielony. Liczne obowiązki prof. Woźniak, związane z aktywnością międzynarodową wymagają wsparcia przez osobę z dużym doświadczeniem organizacyjnym. Nie będę jednak teraz powoływał nowego prorektora, skupimy się na stworzeniu zespołu wsparcia dla prof. Antczaka. Przed nami ewaluacja naukowa i musimy się na tym zadaniu maksymalnie skoncentrować. Profesor Antczak dobierze sobie współpracowników do tego obszaru.

Prof. Janusz Piekarski, prof. Tomasz Kostka, prof. Dariusz Nowak i prof. Waldemar Machała będą nadal pełnić dotychczasowe funkcje.

Powołam również nowego Pełnomocnika ds. Kampusu CKD. Będzie nim  prof. Paweł Ptaszyński,  przyszły użytkownik inwestycji, a także osoba odpowiedzialna za wdrażania w kampusie medycznych projektów rozwojowych, takich jak na przykład badania kliniczne.

Pozostali pełnomocnicy, także obecnie pełniący te funkcje, to:

 • Pełnomocnik ds. Wymiany Międzynarodowej: prof. Jacek Rożniecki
  (wymiana studencka, Erasmus i inne projekty związane z mobilnością naukową i edukacyjną)
 • Pełnomocnik ds. Krajowych Projektów Naukowo-Badawczych: Andrzej Głąbiński
  (głównie opieka na projektami NCN)
 • Pełnomocnik ds. Otwartego Dostępu: prof. Michał Polguj
  (rozwój uczelnianej polityki Open Access, jest to także funkcja wymagana przepisami zewnętrznymi)
 • Pełnomocnik ds. Inwestycji CKD: prof. Paweł Górski
  (opieka nad naszą kluczową inwestycją, negocjacje, wsparcie)
 • Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Problemom Uzależnień Wśród Młodzieży Akademickiej: prof. Wojciech Bielecki
  (funkcja i zadania z nią związane wymagane przepisami zewnętrznymi)
 • Pełnomocnik ds. Kształcenia Podyplomowego: prof. Ewa Balcerczak
  (koordynacja kształcenia podyplomowego na poziomie całej uczelni – dawniej funkcjonującego w strukturach głównie Wydziału Farmaceutycznego)

Kanclerzem Uczelni pozostanie dr Jacek Grabowski.

Jest to skład, który proponuję na 1 września  i nie wykluczam zmian w kierownictwie Uczelni w późniejszym okresie.

Trwają intensywne prace przygotowujące do sesji egzaminacyjnej, wdrażamy  różne opcje techniczne. Czekamy też na centralne rozwiązania prawne. Na dniach ukaże się rozporządzenie w sprawie uznania 40% zajęć praktycznych w nauczaniu zdalnym, co rozwiązuje problem zaliczania semestru. Zapadła decyzja Rządu  o częściowym otwarciu uczelni od 25 maja, jednak podjęliśmy decyzję, że nie wracamy do normalnego funkcjonowania Uczelni, co najmniej przed 1. września. Sesja egzaminacyjna odbędzie się tylko zdalnie (testy on-line lub przepytanie on-line). Na dniach ogłosimy zarządzenie w tej sprawie.

Pewna doza niepewności będzie nam niestety towarzyszyła w najbliższych miesiącach, ponieważ sytuacja jest dynamiczna. W dużym stopniu, wydanym ostatnio zarządzeniem, staraliśmy się rozwiązać problem zajęć praktycznych i części praktyk. Spokojnie, z tygodnia na tydzień będziemy pracować nad doprowadzeniem do końca pozostałych, bieżących kwestii. Poprawiliśmy komunikację na linii kierownicy przedmiotów – studenci – prodziekani i czekamy na wypracowanie skutecznych rozwiązań. Nie wiemy w jakich warunkach odbędzie się sesja poprawkowa we wrześniu. Sytuacja zmienia się z dnia na dzień i proszę o cierpliwość.

Serdecznie pozdrawiam,
Radzisław Kordek

 • Opublikowano: 15 maja 2020
Podziel się na:
Tagi:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!