Aktualności

List Rektora z dn. 30 marca 2020 r.


Szanowni Państwo,

Dość nagle zmienił się nasz świat. W bardzo wielu obszarach i wymiarach. I wygląda na to, że przed nami miesiące walki z epidemią, a dopiero czas pokaże skalę konsekwencji, które wywołała. Dziś nie pozostaje nam nic innego, jak tylko starać się je maksymalnie  zminimalizować, właściwie ważąc priorytety.

Zawieszenie funkcjonowania pracy Uczelni zostało – decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – przedłużone do 11 kwietnia i trudno obecnie określić ostateczną datę powrotu do sytuacji sprzed czasu walki z COVID-19. Trzeba zakładać kilka scenariuszy, zależnych od rozwoju sytuacji, w tym scenariusz zdalnego nauczania do końca semestru, ze zdalnie zdawanymi zaliczeniami i egzaminami. Publikujemy zarządzenie, w którym opisaliśmy te możliwości. Kilkustopniowe egzaminy (test, praktyczny, ustny) będą zdawane jednostopniowo. Natomiast decyzje co do dużych egzaminów testowych na końcu semestru podejmiemy później.

Podkreślam, że nie jest to  czas wolny, ale okres, który winien być spożytkowany na naukę. Nauka online na tak szeroką skalę to dla nas nowe doświadczenie, przede wszystkim organizacyjne. Potraktujmy ten czas, w którym pracujemy zdalnie, jako moment próby i wyzwania. Także możliwość zmiany dotychczasowych stereotypów. Jestem pewien, że z każdym dniem coraz lepiej będziemy sobie radzić w nowych realiach nauki na odległość, a przyjęte rozwiązania wykorzystamy w przyszłości – nie jako zastępcze, ale obowiązujące.

Obok wyzwań związanych z procesem nauki i dydaktyki, największe zadanie to dziś bezpośrednia walka naszych klinicystów o życie i zdrowie chorych. I nie tylko chorych na COVID-19, bo przecież ludzie nie przestali zapadać na inne choroby. Dziękuję lekarzom, pielęgniarkom, położnym, ratownikom medycznym, aptekarzom, diagnostom laboratoryjnym, administracji, pracownikom zaopatrzenia, pracownikom technicznym, załogom karetek i całemu personelowi pomocniczemu zaangażowanemu w tę bardzo trudną walkę. Żadne słowa nie oddadzą, tego jak jesteśmy Wam wdzięczni. Chcemy dodać Wam otuchy, chcemy wspierać, tym bardziej, że końca epidemii niestety nie widać i czeka nas długa droga.

Dziękuję także naszym studentom – wolontariuszom, których mamy obecnie już ponad dwustu. To piękne, że potraficie – z pewnością mimo wielu obaw o własne zdrowie – w tym szczególnym i trudnym czasie, pomagać ratować innych. Nigdy nie wątpiłem, że współczesne pokolenia młodych ludzi nie są pozbawione empatii, wrażliwości, heroizmu. Wy jesteście tego żywym przykładem. Wielkie dzięki, tak trzymać!

Chciałbym Państwa zapewnić, że władze Uczelni angażują się maksymalnie w bieżącą sytuację. Pozostajemy w stałym kontakcie z zarządzającymi szpitalami, władzami Państwa, Miasta i Regionu. Staramy się utrzymać płynność większości spraw, realizowanych przez poszczególne piony Uczelni.

Szanowni Państwo,

Przed nami długi i trudny okres. Obok epidemii kroczy lęk i zmęczenie. Jest to też okres próby. Prawdziwej, ciężkiej próby, tego kim jesteśmy i jak sobie radzimy. Bądźmy razem!

Życzę zdrowia i wytrwałości,
Radzisław Kordek

  • Opublikowano: 30 marca 2020
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!