Aktualności

Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego


Uprzejmie informujemy, że w terminie do 9 kwietnia 2021 r. przyjmowane będą wnioski o Nagrodę za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego promujące młodych naukowców i artystów, edycja 2020.

Zgodnie z wolą fundatorów, Nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe oraz artystyczne otrzymują twórcy, którzy do 31 grudnia 2020 nie ukończyli 38 roku życia. Corocznie przyznawanych jest 5 nagród, po jednej w obszarze nauk humanistyczno-społecznych, biologiczno-medycznych, ścisłych, technicznych oraz w dziedzinie sztuki. Kandydaci do nagrody muszą mieć stopień doktora.

Wnioski zawierające dane osobowe oraz życiorys naukowy lub artystyczny wraz z szeroko udokumentowaną charakterystyką osiągnięć twórczych (kserokopie prac, zdjęcia dokonań artystycznych, etc.) należy w wersji elektronicznej przesłać do Centrum Wsparcia Nauki na adres nauka.cwn@umed.lodz.pl  do dnia 9 kwietnia 2021 r., w temacie wiadomości pisząc: „Nagroda PAN – Imię i Nazwisko”.

Osoby, których wioski zostaną pozytywnie zaopiniowane przez członków Komisji ds. Zarządzania Nauką, zostaną poproszone o dostarczenie kompletu dokumentów w wersji papierowej i przedstawione JM Rektorowi do akceptacji, a następnie do 30 kwietnia 2021 zostaną złożone w Sekretariacie Nagrody, mieszącym się w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi, ul. Piotrkowska 137.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogłoszonym przez PAN konkursie.

Załączniki:

  1. wniosek o nagrodę za wybitne osiągnięcia PAN – wzór
  • Opublikowano: 25 stycznia 2021
Podziel się na:
Tagi:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!