Aktualności

“Złoty Otis 2020” dla dr Beaty Małachowskiej


Miło nam poin­for­mować, że dr n. med. Bea­ta Mała­chows­ka (Zakład Biostatysty­ki i Medy­cyny Transla­cyjnej) została uhonorowana nagrodą „Zło­ty Otis 2020” za Debi­ut Naukowy w Medy­cynie.  Nagro­da zostanie wręc­zona 16 kwiet­nia 2020 r. pod­czas uroczys­tej cer­e­monii w Warsza­w­ie.

Serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!

  • Opublikowano: 3 lutego 2020
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP