Aktualności

Chirurdzy ze Szpitala Barlickiego testowali robota chirurgicznego


W Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi z powodzeniem rozwijany jest program chirurgii małoinwazyjnej nowotworów trzustki i wątroby.

Ponad dwa lata temu zespół w składzie prof. Piotr Hogendorf, prof. Adam Durczyński oraz dr Oliwia Grząsiak przeprowadził pierwsze, nowatorskie zabiegi laparoskopowe wątroby. Od tego czasu ośrodek wykonał kilkadziesiąt minimalnie inwazyjnych resekcji wątroby i prężnie rozwija nowe techniki laparoskopowe.

W czerwcu zespół operacyjny w składzie Piotr Hogendorf, Adam Durczyński i Aleksander Wardęszkiewicz wykonał zabieg laparoskopowego wycięcia ponad 5,5 cm guza I-go segmentu wątroby.

Zastosowaliśmy własną, nowatorską metodę hemostazy. Chora została wypisana do domu w dobrym stanie, w 3 dobie po zabiegu – co podkreśla wpływ małoinwazyjności na szybkość rekonwalescencji. Materiał filmowy z tego zabiegu zakwalifikował się do prestiżowej Sesji Wideochirurgii na jubileuszowym, 70. zjeździe Towarzystwa Chirurgów Polskich, który odbędzie się we wrześniu
w Toruniu
– mówi prof. Piotr Hogendrof

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, jako jedna z 7. klinik w Polsce (obok klinik z Krakowa, Warszawy , Bydgoszczy, Lublina i Białegostoku ), bierze udział w Polskim Rejestrze Laparoskopowych Resekcji Wątroby. Efektem tej współpracy są m.in. dwie prace naukowe dotyczące obejmujące ponad 300. resekcji wątroby pacjentów z Polski, przedstawione na 3rd World Congress of International Laparoscopic Liver Society (12-13 czerwca 2021).

W szpitalu im. Barlickiego prężnie rozwija się również program laparoskopowych resekcji trzustki, zapoczątkowany kilkanaście lat temu. Warto przypomnieć, że pierwsza w Polsce laparoskopowa dystalna resekcja trzustki została wykonana właśnie w tym ośrodku przez prof. Janusza Strzelczyka
i dr Witolda Olejniczaka. Od tego czasu laparoskopia w chirurgii trzustki jest stałym elementem leczenia chorych z nowotworami trzustki.

Przeprowadzamy coraz trudniejsze zabiegi i rozległe resekcje. Inspiracją do dalszego rozwoju naukowego oraz chirurgicznego naszego ośrodka jest współpraca z Kliniką Chirurgii Uniwersytetu w Heidelbergu – jednego z najlepszych na świecie ośrodków chirurgii trzustki. Jednocześnie bierzemy aktywny udział w międzynarodowym rejestrze chirurgii trzustki w ramach PANCREAS GROUP – dodaje prof. Hogendorf.

Od kilku lat w Klinice prowadzone są badania naukowe nad nowymi markerami raka trzustki, których rezultaty zostały opublikowane w prestiżowych międzynarodowych czasopismach jak Pancreas, Pancreatology, Cancer Biomarkers.

8 lipca br., w szpitalu im. Barlickiego odbyła się prezentacja supernowoczesnego robota chirurgicznego. Ten innowacyjny sprzęt można skutecznie wykorzystać w dalszym rozwoju chirurgii małoinwazyjnej
w Łodzi. Robot nie zastępuje chirurga, ale wspiera go przy wykonywaniu precyzyjnych ruchów przy bardzo skomplikowanych operacjach.

Przy użyciu robota mamy możliwość jeszcze dokładniejszego preparowania tkanek z wykorzystaniem obrazowania trójwymiarowego. Taki nowy rodzaj laparoskopii robotowej, stosowany początkowo głównie w zabiegach urologicznych, jest obecnie prężnie rozwijany na świecie zwłaszcza w zabiegach chirurgicznych i ginekologicznych. Przy użyciu robota można również bardzo precyzyjnie i wygodnie dla operatora pobierać nerki od żywego dawcy – podkreśla prof. Adam Durczyński

Pobranie nerek przy użyciu technik małoinwazyjnych wiążą się z szybszym powrotem do zdrowia dawcy bez szkody dla pobieranego narządu. Takie procedury są już standardem na świecie. Program przeszczepów nerek funkcjonuje w Klinice z powodzeniem od ponad 25 lat, w tym program przeszczepów od dawców żywych. Jednak liczba przeszczepów od dawców żywych w naszym kraju jest wciąż niesatysfakcjonująca, a zatem każdy dodatkowy argument, który przemawia za ideą dawstwa żywego i może się przyczynić do jej rozpropagowania jest bardzo cenny.

 

 

  • Opublikowano: 9 lipca 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP