Aktualności

UMED dołącza do Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych


Z inicjatywy prof. dra hab. Zbigniewa Leśnikowskiego, kierownika Pracowni Chemii Medycznej Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi, powstała  Krajowa Biblioteka Związków Chemicznych (KBZCh), która pozwoli na udostępnianie przez zainteresowane jednostki związków chemicznych o potencjalnej aktywności biologicznej do badań przesiewowych. Przedsięwzięcie to zaowocuje szybszą identyfikacją nowych kandydatów na leki.

W dniu 28 października 2021 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi podpisał porozumienie o współpracy z IBM PAN tj. „Umowę Przekazania Związków”, która reguluje zasady przekazywania związków i zabezpiecza interesy stron.

Sygnatariuszami umowy są: ze strony UMED prof. dr hab. Lucyna Woźniak – Prorektor ds. Rozwoju Nauki i Współpracy Międzynarodowej, a ze strony Polskiej Akademii Nauk – prof. dr hab. Jarosław Dziadek, Dyrektor Instytutu Biologii Medycznej PAN.

Osoby zainteresowane zdeponowaniem związków chemicznych proszone są o kontakt z prof. Moniką Olszewską, kierownikiem Katedry Farmakognozji oraz prof. Dorotą Piotrowską, kierownikiem Katedry Chemii Bioorganicznej, które koordynują działania na terenie Uczelni.

Krajowa Biblioteka Związków Chemicznych (KBZCh) utworzona została w ramach konsorcjum POL-OPENSCREEN znajdującego się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej (szczegółowe informacje na stronie www.pol-openscreen.pl) do badań w dziedzinie biologii chemicznej. Konsorcjum POL-OPENSCREEN, jest częścią europejskiego konsorcjum EU-OPENSCREEN i ma na celu koordynację i integrację infrastruktury i wiedzy specjalistycznej w dziedzinie poszukiwań nowych związków aktywnych biologicznie i biologii chemicznej.

KBZCh wspiera te działania poprzez stworzenie materialnej bazy w postaci banku związków chemicznych przekazywanych przez instytucje akademickie i instytuty badawcze i udostępnianie ich do badań przesiewowych i innych badań naukowych, zarówno w Kraju jak i za granicą.

  • Opublikowano: 5 listopada 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP