Aktualności

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI – UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ 3 PROJEKTÓW


Uniwersytet Medyczny w Łodzi otrzymał dofinansowanie na realizację 3 projektów w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach modułu „Popularyzacja nauki i promocja sportu” dofinansowanie otrzymały projekty:

  1. „Jak działa Człowiek” – seria filmów popularyzujących nauki medyczne”- kwota dofinansowania 288 400,24 zł
    Projekt obejmuje realizację serii (14) filmów popularno – naukowych dla dorosłych „Jak działa człowiek” – o długości około 10 min każdy, w konwencji videobloga oraz 8- odcinkowej serii filmów animowanych o podobnej tematyce ale skierowanych do małych dzieci (5-8 lat), przy współpracy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i dr Tomasza Rożka – fizyka medycznego i dziennikarza naukowego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich popularyzatorów nauki. Filmy będą tłumaczone na polski jęz. migowy, oraz na j. angielski.Łącznie w okresie od stycznia 2020 do czerwca 2021r w Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, powstaną 22 filmy o charakterze edukacyjnym, promujące naukę, upowszechniające wiedzę o osiągnięciach naukowych, wynikach badań naukowych skorelowanych z tematem filmów. Filmy będą m.in uwzględniać wyniki pracy naukowców z UMED. Biorąc pod uwagę rozwój technologii teleinformatycznych, powszechności Internetu i popularności social mediów będą emitowane na kanałach You Tube – Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz kanale dr Tomasza Rożka „Nauka.To lubię”.
  1. „Juvenes Pro Medicina – 16. i 17. Międzynarodowa oraz 58. i 59. Krajowa Konferencja Studencka” – kwota dofinansowania 140 000,00 zł
    Juvenes Pro Medicina jest jedną z największych w tej części Europy konferencji naukowo-szkoleniowych dla studentów i młodych lekarzy organizowaną już od 1962 roku przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Najbliższe dwie edycje tego wydarzenia odbędą się w dniach 15-16.05.2020 oraz 14-15.05.2021 w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Tematyka konferencji jest ściśle związana z najnowszymi odkryciami z dziedziny nauk medycznych, współpracą nauki z biznesem oraz stosowaniem w praktyce najnowszych osiągnięć naukowych zgodnie z założeniami „evidence-based medicine”. Główna część programu konferencji – konkurs prac studentów-naukowców jest podzielona na 28 sesji tematycznych, m.in. nauk podstawowych, kardiologii, chirurgii, otolaryngologii, stomatologii, zdrowia publicznego, chorób wewnętrznych, pediatrii, medycyny technicznej i bioinżynierii. Ze względu na sytuacje związaną z wirusem SARS- CoV-2 tegoroczna 58. Ogólnopolska i 16. Międzynarodowa Edycja Konferencji odbędzie w formie online. 15 i 16 maja 2020 roku uczestnicy nie wychodząc z domów będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań przed gronem Jury.Otrzymane w ramach przedsięwzięcia dofinasowanie na lata 2020-2022 pozwoli na realizację konferencji na prawdziwie światowym poziomie. W ramach dofinansowania powstaną między innymi materiały promocyjne oraz nowa platforma konferencji, która jeszcze bardziej uatrakcyjni konferencję dla naszych zagranicznych uczestników.

W ramach modułu „Wsparcie dla bibliotek naukowych” dofinansowanie otrzymał projekt:

  1. „Nowoczesne udostępnianie i promocja starych druków medycznych” – kwota dofinansowania 118 800,00 zł
    Celem projektu jest utrzymanie zasobów bibliotecznych Centrum Informacyjno-Bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (CIB) o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, ich opracowanie i udostępnienie w postaci elektronicznej, rozpropagowanie kolekcji starodruków − jej wartości historycznej oraz artystycznej, poszerzenie grona odbiorców oraz stworzenie otwartego dostępu do zbiorów unikatowych i dotychczas niedostępnych dla użytkowników biblioteki.Rezultatem projektu jest skatalogowanie (wg standardu katalogowania RDA) 50 sztuk starodruków i udostępnienie ich w centralnym katalogu NUKAT, jak również zdigitalizowanie 200 sztuk grafik pochodzących ze starodruków. Efekty projektu zostaną wzmocnione poprzez zaprezentowanie ich w nowoczesnej formie pokazu wizualnego pod nazwą „Wirtualny spacer po starodrukach”. Aplikacja będzie osadzona na serwerze UM w Łodzi i stanie się zarówno formą promocji bezpośredniej posiadanych zasobów (ze względu na swoja atrakcyjność wizualną), jak i docelowo źródłem udostępniania pośredniego.

 

 

 

  • Opublikowano: 20 kwietnia 2020
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!